Tècnic / tècnica de projectes per la Justícia Global

Submitted by institut on Thu, 06/10/2021 - 10:09

A l’Institut de les Desigualtats busquem una persona per la coordinació i gestió de projectes de justícia global, amb especialització en projectes internacionals i especialment a l’Àfrica. L’institut investiga i denuncia les desigualtats geogràfiques, socioeconòmiques i de gènere amb les comunitats que tenen un major impacte per tal de proposar i implementar alternatives de manera conjunta.

 

Descripció del lloc de treball

1.- Dur a terme la formulació (narrativa i econòmica), el seguiment, l’avaluació i la justificació de projectes de cooperació al desenvolupament i d’educació per al desenvolupament.

2.- Dissenyar tècnicament projectes de cooperació, educació per al desenvolupament i sensibilització: fer recerca, elaborar i presentar estudis.

3.- Executar els projectes. Fer seguiment tècnic sobre el terreny, proposar eines, processos i sistemes participatius.

4.-Supervisar l’execució dels pressupostos, la qualitat i traçabilitat de la documentació econòmica, les eines de control i els documents de justificació econòmica dels projectes.

4.- Redacció de continguts, informes i documents derivats de l’execució dels projectes.

5.- Interlocució amb institucions, l’Administració Pública i Mitjans de comunicació.

6.- Donar suport, definir i desenvolupar els processos d’incidència política

7.- Fer tasques administratives i de coordinació, associades a l’execució tècnica dels projectes i al correcte funcionament de l’entitat.

8.- Les funcions encomanades per la direcció en el seu àmbit.

Requisits

Bon nivell de  francès, tant parlat com escrit

Català o castellà, parlat i escrit

Experiència mínima demostrable de 3 anys en la coordinació i execució tècnica de projectes de cooperació al desenvolupament.

Experiència mínima demostrable de 3 anys en la redacció de subvencions per a  projectes de cooperació al desenvolupament en administracions locals, nacionals, internacionals i/o europees.

Titulació universitària o de Grau Superior.

Habilitats socials i comunicatives.

Experiència associativa i/o en moviments socials.

 

Es valorarà positivament

Formació específica/experiència en alguna d’aquestes àrees: drets humans i migracions, cooperació al desenvolupament, salut i/o gènere i/o feminismes.

Pro activitat i motivació per treballar en equip

Experiència en la coordinació i execució tècnica i formulació de projectes de cooperació al desenvolupament a Àfrica i especialment a Senegal.

Experiència en la coordinació i execució tècnica i formulació de projectes de cooperació al desenvolupament en gènere i feminismes, especialment amb la metodologia de l’Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans (EGIBDH).

Experiència en recerca, investigació i elaboració d’informes.

Coneixement d’àrab i/o anglès.

Coneixement del món associatiu.

Capacitat de lideratge i experiència en coordinació d’equips.

Publicacions pròpies relacionades amb l’àmbit d’actuació de l’institut

Presència activa en XXSS

 

Sobre la plaça

Horari: Matins imprescindible, amb flexibilitat horària i possibilitat de teletreball parcial

Lloc de treball: Barcelona o Dakar

Tipus de contracte: contracte d’un any

Període de prova: 3 mesos

Retribució: d’acord amb l’experiència i capacitats de la persona candidata

Data d’incorporació: Septembre 2021

Interessats i interessades envieu Curriculum Vitae juntament amb carta de motivació a l’adreça: institutdesigualtats@gmail.com

Data límit de propostes: 5 de Septembre del 2021