Image

Fundat el 2003, l'Institut de les Desigualtats és una Organització No Governamental que es proposa com a objectiu principal, investigar, cooperar i lluitar per reduir les desigualtats geogràfiques, socioeconòmiques i de gènere al món.

L’objectiu de l’Institut de les Desigualtats és investigar i denunciar les desigualtats geogràfiques, socioeconòmiques i de gènere que tenen un major impacte en la comunitat així com pensar, proposar i implementar alternatives i accions, des de l’àmbit comunitari i universitari per tal de reduir-les i minimitzar els seus efectes. Per aconseguir aquests objectius, l’Institut realitza activitats de recerca, innovació, sensibilització, denúncia, cooperació al desenvolupament, acció comunitària i incidència per la generació de polítiques.

Línies de treball de l'Institut