Qui som?

Imatge
Qui som?
Cuerpo

Objetius

L'objectiu de l'Institut de les Desigualtats és investigar i denunciar les desigualtats geogràfiques, socioeconòmiques i de gènere que tenen un impacte més gran en la comunitat així com pensar, proposar i implementar alternatives i accions, des de l'àmbit comunitari i universitari per reduir-les i minimitzar-ne els efectes.

Per aconseguir aquests objectius, l'Institut fa activitats de recerca, innovació, sensibilització, denúncia, cooperació al desenvolupament, acció comunitària i incidència per a la generació de polítiques i canvis.

Línies de Treball

Les línies de treball de l'ID s'actualitzen anualment i estan reflectides al document organitzatiu 2022 (veure document). En concret són:

Desigualtats de gènere i suport als feminismes
Desigualtats en salut: Programes de formació en investigació de la salut pública, salut ambiental i comunitària.
Defensa dels Drets Humans
Innovació, investigació i universitats al servei de les persones

L'any 2012 l'ID elabora un Pla de Gènere intern i extern de l'entitat per introduir la perspectiva de gènere als projectes de Cooperació Internacional i de Salut. Aquest manual ha constituït un punt de suport i inflexió fonamental i ha marcat una adreça de treball clau en tots els projectes. En el pla organitzatiu, l'ID té el compromís com a associació d'elaborar anàlisis de gènere a les contractacions, càrrecs directius i mitjana de remuneració, així com a les línies de treball (veure document adjunt).

L'antic Observatori

Fundat el 2003, l'Observatori de la Salut Visual –embrió de l'actual Institut de les Desigualtats– era una Organització No Governamental que tenia com a objectiu vincular i fomentar la participació de la societat civil en les activitats de la Càtedra UNESCO de Salut Visual i Desenvolupament. Des dels seus inicis l'Observatori ha participat en nombroses activitats -detallades a la Memòria d'Activitats- aconseguint una vinculació especial en els projectes de sensibilització i cooperació per al desenvolupament. Des de llavors ha estat col·laborant amb més de 80 associacions i organitzacions no governamentals, així com amb una xarxa de voluntariat que, en l'àmbit local, s'ha adherit i participat majoritàriament en les seves activitats a través de diferents projectes de Responsabilitat Social Corporativa i exposicions.