Qui som?

Imatge
Qui som?
Cuerpo

Objectius

L’objectiu de l’Institut de les Desigualtats és investigar i denunciar les desigualtats geogràfiques, socioeconòmiques i de gènere que tenen un major impacte en la comunitat així com pensar, proposar i implementar alternatives i accions, des de l’àmbit comunitari i universitari per tal de reduir-les i minimitzar els seus efectes.

Per aconseguir aquests objectius, l’Institut realitza activitats de recerca, innovació, sensibilització, denúncia, cooperació al desenvolupament, acció comunitària i incidència per la generació de polítiques i canvis.

Lineas de Treball

Les línies de treball del ID s'actualitzen anualment i estan reflexades en el document organitzatiu 2020 (veure document). En concret son:

  • Desigualtats de gènere i suport als feminismes
  • Desigualtats en salut: Programes de formació en investigació de la salut pública, salut ambiental i comunitària.
  • Defensa dels drets Humans
  • Innovació, recerca i universitats al servei de les persones

A l'any 2012 l’ID elabora un Pla de Gènere intern i extern de l'entitat per introduir la perspectiva de gènere en els projectes de Cooperació Internacional i de Salut. Aquest manual ha constituït un punt de suport i inflexió fonamental i ha marcat una direcció de treball clau en totes els projectes. En el pla organitzatiu, l'ID té el compromís com a associació de realitzar anàlisis de gènere en les contractacions, càrrecs directius i mitja de remuneració , així com en les líneas de treball (veure document adjunt).

L'antic Observatori

Fundat el 2003, l'Observatori de la Salut Visual -embrió de l'actual Institut de les Desigualtats- era una Organització No Governamental que tenia com objectiu vincular i fomentar la participació de la societat civil en les activitats de la Càtedra UNESCO de Salut Visual i Desenvolupament. Des de els seus inicis l'Observatori ha participat en nombroses activitats -detallades en la Memòria d' Activitats conjuntes que va realitzar amb la Càtedra Unesco de Salut Visual- aconseguint una especial vinculació en els projectes de sensibilització i de cooperació per al desenvolupament. Des de aleshores ha estat col·laborant amb més de 80 associacions i organitzacions no governamentals de la salut visual, així com amb una xarxa de voluntariat que, en l'àmbit local de Catalunya, s'ha adherit i participat majoritàriament en les seves activitats a través de diferents projectes de Responsabilitat Social Corporativa i exposicions de Salut Visual i Desenvolupament.