Recerca

Investigació Baixa Visió, Colòmbia

L'objectiu bàsic d'aquesta investigació ha estat la determinació de les condicions d'accés potencial als serveis de salut de baixa visió a Colòmbia, als municipis de Medellín, Pereira, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Bogotá i Popayán.

Evaluació ràpida de ceguesa evitable (RAAB) - El Salvador

Aquesta investigació consisteix a desenvolupar una enquesta ràpida que permetrà aportar dades sobre la prevalença i les causes principals de la ceguesa (cataracta, errors refractius, glaucoma, etc.) en persones majors de 50 anys a El Salvador. A més, permetrà avaluar la cobertura quirúrgica de cataractes i identificar les principals barreres de demanda de cirurgia de cataractes, entre altres beneficis. Les dades que llança aquesta investigació són útils per a dissenyar i monitorejar programes d'atenció de salut ocular.

Estudi de prevalences d'error refractiu en pre-escolares d'El Salvador

A través de l'anàlisi de la nostra base de dades -de més de 6.000 pre-escolars del Salvador- tamitzats i revisats entre els anys 2006 a 2010, l'estudi pretén avaluar la prevalença de discapacitat visual i ceguesa entre els nens de 4 a 6 anys, així com els defectes refractius i patologies associades a aquesta discapacitat visual.

Caracterització clínica de pacients amb discapacitat visual atesos en centres de referència de Medellín, Bucaramanga i Cali

Objectius:

-Descriure les condicions sociodemogràfiques de la població (mitjançant variables codificades en la base de dades de cada institució com a sexe, edat, lloc de procedència, edat d'inici de símptomes, afiliació al sistema de salut, nivell d'estudis).

-Identificar i classificar per segments anatòmics l'etiologia del dèficit visual registrat en les bases de dades d'atenció de pacients amb discapacitat visual.
-Reconèixer en la base de dades que disposi cada institució dades sobre agudesa visual en cada pacient amb discapacitat visual.