Desigualtats en salut

Image

Les desigualtats socials en salut són aquelles diferències en salut sistemàtiques, produïdes socialment i injustes (Whitehead, M). Son un factor important en l'estudi de la desigualtat i la defensa dels drets humans perquè "no hi ha pitjor desigualtat que saber que moriràs abans perquè ets pobre" (Dobson, F). La Comissió sobre la reducció de les desigualtats socials en salut a Espanya identifica les següents dimensions de la desigualtat: edat, ètnia, estatus social, sexe i territori. Aquestes dimensions estan relacionades amb la discriminació i amb el poder, el prestigi i l'accés als recursos. Els determinants socials afecten de forma diferent la salut de les persones respecte a aquestes dimensions de desigualtat. L'estudi de les desigualtats en salut permet mesurar l’incumpliment del dret humà a la salut i la no discriminació i, en segon lloc, determinar estratègies per reduir l'excés de mortalitat, discapacitat i morbiditat en grups vulnerables. És essencial comprendre els mecanismes i determinants socials implicats, ja que les desigualtats es produeixen socialment i, per tant, no són fixes o inevitables, sinó que són susceptibles d'alteració.