Tècnic / tècnica de projectes per la Justícia Global

Enviat per institut el dl., 12/12/2022 - 10:30

A l’Institut de les Desigualtats busquem una persona per la coordinació i gestió de projectes de justícia global, tant en l’àmbit d’educació com en projectes internacionals. L’institut investiga i denuncia les desigualtats geogràfiques, socioeconòmiques i de gènere amb les comunitats que tenen un major impacte per tal de proposar i implementar alternatives de manera conjunta. 
 

Descripció del lloc de treball

1.- Dissenyar tècnicament projectes de cooperació, educació per al desenvolupament i sensibilització: fer recerca, elaborar i presentar estudis.
2.- Dur a terme la formulació (narrativa i econòmica), el seguiment i l’avaluació de projectes de cooperació al desenvolupament i d’educació per al desenvolupament.
3.- Executar els projectes. Fer seguiment tècnic sobre el terreny. Supervisar l’execució dels pressupostos.
4.- Redacció de continguts, informes i documents derivats de l’execució dels projectes.
5.- Interlocució amb institucions, l’Administració Pública i Mitjans de comunicació.
6.- Donar suport, definir i desenvolupar els processos d’incidència política 
7.- Fer tasques administratives i de coordinació, associades a l’execució tècnica dels projectes i al correcte funcionament de l’entitat.
8.- Fer les funcions encomanades per la direcció en el seu àmbit.

 

Requisits

Titulació universitària o de Grau Superior.
Experiència en la coordinació i execució tècnica de projectes
Experiència prèvia en la formulació, seguiment i justificació de subvencions a ens públics i privats (àmbit local, català, estatal i/o europeu).
Formació específica/experiència en alguna d’aquestes àrees: drets humans i migracions, islamofòbia i antiracisme i/o salut i desenvolupament.
Coneixements o formació en gènere i/o feminismes.
Habilitats socials i comunicatives. 
Experiència associativa i/o en moviments socials.
 

Es valorarà positivament

Proactivitat i motivació per treballar en equip
Coneixement del francès, àrab i/o anglès.
Coneixements de la cultura musulmana
Experiència en recerca, investigació i elaboració d’informes.
Coneixement del món associatiu.
Capacitat de lideratge i experiència en coordinació d’equips.
Publicacions pròpies relacionades amb l’àmbit d’actuació
Presència activa en XXSS
 

Sobre la plaça

Horari: Matins imprescindible, amb flexibilitat horària i possibilitat de teletreball
Tipus de contracte: indefinit
Període de prova: 3 mesos
Jornada laboral: completa
Retribució: Entre 22.000 i 24.000 € bruts anuals (pagues prorratejades)
Data d’incorporació: immediata

Interessats i interessades envieu Curriculum Vitae juntament amb carta de motivació a l’adreça: institutdesigualtats@gmail.com amb assumpte: Tècnica Projectes 22
Data límit de propostes: 30 de Desembre del 2022