Tècnic/a comptable i administratiu/va

Enviat per institut el dj., 23/03/2023 - 11:34

A l’Institut de les Desigualtats busquem una persona de suport a la comptabilitat i administració de l’entitat.

L’institut investiga i denuncia les desigualtats geogràfiques, socioeconòmiques i de gènere amb les comunitats que tenen un major impacte per tal de proposar i implementar alternatives de manera conjunta (més informació a https://stop-desigualtats.org/ o https://drupal.institutdelesdesigualtats.com/).

 

Descripció del lloc de treball

1.- Realitzar el seguiment i justificació econòmica dels projectes i coordinar-se amb l’equip tècnic tant local com en seu segons les normatives, formularis i documentació de cada subvenció o donant.

2.- Suport a les tasques administratives associades al funcionament de l’entitat com ara organització de reunions, gestió d’espais, de sistemes de comunicació.

3.- Realitzar les compres i processos de compra que requereixi l’entitat segons la normativa de la subvenció i en concordança amb la normativa interna de l’entitat, incloent les despeses de viatge, allotjament i manutenció i el suport a la seva justificació.

4.- Interlocució amb donants per la gestió econòmica dels projectes, la justificació i possibles requeriments o esmenes.

5.- Elaboració de pressupostos a presentar en coordinació amb les contraparts locals i seguiment dels processos participatius per a la seva elaboració

6.- Realitzar l’arxiu de documentació de l’entitat.

7.- Preparar la documentació i fer el seguiment per a la presentació de les obligacions fiscals i amb la seguretat social de l’entitat i coordinació de tasques amb la gestoria.

8.- Donar suport a la gestió de personal, mitjançant el control i pagament de nòmines, coordinació amb la gestoria i gestió de la documentació econòmica així suport al pla de cures i la normativa interna de l’entitat, entre altres.

9.-Preparació de documentació i seguiment de les auditories tant de comptes com de projectes.

10.-Possibilitat de realització de viatges puntuals a terreny per a la capacitació de personal local o trobades de coordinació.

11.- Participació i suport a les activitats de coordinació i actes organitzats per l’entitat.

 

Requisits

Experiència prèvia mínima de 2 anys en la gestió econòmica de projectes de cooperació internacional i entitats socials així com en la formulació, seguiment i justificació econòmica de subvencions a ens públics i/o privats (àmbit local, català, estatal i/o europeu).

Formació en gestió econòmica i administració.

Habilitats socials i comunicatives.

Capacitat de realitzar tasques diverses, flexibilitat, habilitats pel treball en equip i capacitat d’empatia.

 

Es valorarà positivament

Pro activitat i motivació per treballar en equip.

Coneixement del francès i/o anglès.

Coneixement del món associatiu. Experiència associativa i/o en moviments socials.

Formació específica/experiència en alguna d’aquestes àrees: drets humans i migracions, islamofòbia i antiracisme i/o salut i desenvolupament.

Coneixements o formació en gènere i/o feminismes.

 

Sobre la plaça

Horari: Matins imprescindible, amb flexibilitat horària i possibilitat de teletreball parcial

Jornada laboral: completa

Retribució: 1.650 euros bruts mensuals (pagues prorratejades)

Data d’incorporació: immediata

Interessats i interessades envieu Curriculum Vitae juntament amb carta de motivació a l’adreça: projectes.idesigualtats@gmail.com amb assumpte: Comptable 23

Data límit per l'enviament de propostes: 28 d'abril de 2023