Projectes

Incidència

Desconstrucció de blanquituds 22

El projecte vol denunciar i generar alternatives a la construcció colonial, racista i islamòfoba de la blanquitut a través de la mirada de les dones activistes, racialitzades i/o llegides com a musulmanes pel dret a una vida lliure de racismes, islamofòbia i masclismes

Barcelona Islamofobia 22

La islamofòbia és un fenomen en increment i els discursos islamòfobs i masclistes estan guanyant legitimitat davant l'opinió pública. Les polítiques islamòfobes i injustes provoquen que les dones musulmanes tinguin vulnerats el seu dret a migrar i a una vida lliure de violències. El projecte té com a objectiu Enxarxar resistències de dones musulmanes per visibilitzar les resistències i generar alternatives de canvi.

Islamofòbia amb ulls de dones

La islamofòbia és un fenomen en increment i els discursos islamòfobs i masclistes estan guanyant legitimitat davant l'opinió pública. Les polítiques islamòfobes i injustes provoquen que les dones musulmanes tinguin vulnerats el seu dret a migrar i a una vida lliure de violències, tant en els conflictes dels països d'origen, en les vies de migració, a Barcelona i en el retorn.

Islamofòbia amb ulls de dona

La Islamofòbia és un fenomen en ascens i que contribueix com causa i efecte en molts dels conflictes existents, tant a l’Orient Mitjà com en les seves conseqüències a Europa. L’existència de moviments ciutadans de solidaritat envers les refugiades proporciona una oportunitat per elaborar un discurs, tant a nivell local com europeu, contra la islamofòbia. Les dones musulmanes, pateixen una doble discriminació pel fet de ser dones i pel fet de ser musulmanes. Se les considera submises, poc dialogants i homogènies.

Cooperar en temps de crisi

Fa anys que patim importants retallades de les partides públiques destinades a finançar projectes del Tercer sector, als quals, la nostra entitat no ha estat aliena. Tot i així, en un context com l'actual, el discurs en suport al treball en cooperació i educació per al desenvolupament es fa més necessari que mai precisant, a més, de la major difusió possible. El projecte "Cooperar en temps de crisi" neix amb l'objectiu de promoure el debat i ampliar el seu radi d'acció, no només a a les entitats i actors dels sectors universitaris sinó a la nostra pròpia ciutadania.

La recerca que redueix desigualtats.

L’activitat consisteix en crear una plataforma educativa virtual on es pengin materials educatius i tallers educatius destinats als estudiants de les escoles de secundària de Terrassa. La finalitat dels tallers es transmetre als estudiats el valor de la recerca com element de reducció de les desigualtats  i la importància de la seva aplicació en els països es vies de desenvolupament.

Concurs de curts "Cinema per a Veure"

Aquest concurs de curtmetratges que va celebrar la seva primera edició en 2010 té com principal objectiu generar material audiovisual que sensibilitzi sobre les desigualtats en l'accés a l'atenció visual i els objectius de la campanya Visió2020 (V2020) centrats en "eliminar les principals causes de ceguesa i, en particular, la diabetis, a fi de donar a totes les persones en el món -principalment a aquelles que estan innecessàriament cegues- el dret a la visió".

Programa Visió2020: Dia Mundial de la Visió

El Dret a Veure, és una iniciativa global creada per la OMS i la IAPB de la qual formem part. V2020Opens in a new window considera que la discapacitat visual té repercussions de gran envergadura que afecten a tots els aspectes del desenvolupament humà, social i econòmic i que, per tant, converteix al dret a veure en un dret imprescindible de tota la humanitat.

Exposició "Una ilusió òptica és una veritat òptica"

Una il·lusió òptica és un fenomen explicable per les lleis de l'òptica física. Una il·lusió òptica és, també, l'accés universal als serveis de Salut Visual que, ara per ara, intentem transformar en realitat. Aconseguir que ningú deixi de veure, si es pot evitar, podria ser una veritat òptica en un 80% dels casos. L'exposició "Una il·lusió òptica és una veritat òptica" s'articula al voltant de la importància del fet visual i de la seva relació amb el desenvolupament individual i col·lectiu.

Seminari sobre salut visual i entorn escolar

Aquest seminari pretén formar i orientar als educadors sobre aspectes visuals importants en l'edat infantil i, alhora, orientar a pares i mares sobre els mateixos. Aquesta activitat s'emmarca en un ampli projecte projecte de sensibilització dirigit a escoles de Catalunya.

Tallers de salut visual per a escolars

La present proposta va dirigida a la sensibilització respecte a les afectacions visuals existents, a la conscienciació respecte als hàbits de salut visual i a la reflexió sobre la situació mundial en aquest camp. Es proposen una sèrie d'activitats que reforcen cadascun d'aquests tres àmbits: Què ens passa quan no veiem? Què he de fer per a mantenir la meva salut visual? i Quina és la situació en altres zones del planeta en relació a aquest tema?

Cooperació

Dones migrants 22

Aquest procés neix l’any 2015 arrel de les denúncies de discriminació de noies estudiants de la UPC llegides com a musulmanes i/o racialitzades. En aquest període de 2015 a 2022 s’han executat 6 projectes de denúncia i suport a les resistències de les dones vers la islamofòbia i el racisme  i el 2020 es conforma la Xarxa Contra la Islamofòbia i el Racisme amb més de 40 entitats. 

Resistencies Violencies de gènere Senegal 22

Promoure una xarxa nacional d’organitzacions socials de lluita contra les violències masclistes al Senegal per a generar els canvis polítics i estructurals que contribueixin a garantir els drets de les dones per una vida lliure de violències

Feminització de Politiques 22 (Senegal)

La proposta és la segona fase del projecte “Feminització de la política local a Dakar” (2020) en la que s’institucionalitza les propostes de canvi consensuades en 9 municipis de la ciutat.

Governança Migratòria i Drets Humans de les dones Senegaleses

El projecte preten promoure les capacitats i oportunitats productives de les dones que tornen de la immigració a través de la sensibilització de la població a través del teatre fòrum per a la seva integració socioprofessional. Posteriorment, se les capacitarà en drets de la dona, reintegració social i desenvolupament d'activitats de generació d'ingressos. A més, s'involucrarà als liders comunals en la defensa dels drets de les dones retornades, la necessitat de treballar per la seva no discriminació.

Resistències a les violències masclistes en temps de pandèmia a Senegal 2020

A Senegal, gràcies a la lluita de moviments feministes organitzats nombroses lleis protegeixen a les dones supervivients a les violencies de gènere. No obstant, la desprotecció, culpabilització i manca de suport son habituals. El projecte té per objectiu "Promoure una xarxa nacional d’organitzacions socials d’acompanyament en les lluites contra les violències masclistes al Senegal en temps de pandèmia per a promoure els canvis polítics i estructurals en la millora dels drets de les dones i una vida lliure de violències.

Dones lliures de violències masclistes a Kaolack

Les dones de Senegal no poden exerceixen el seu dret a la igualtat i a una vida lliure de violències ja que un 60% pateixen violència en l’àmbit de la parella i les taxes d’ocupació son molt inferior a les dels homes.

Feminització de la política local a Dakar

El projecte sorgeix de la xarxa de drets sexuals i reproductius a la ciutat de Dakar constituïda en un projecte executat per l'ID i finançat per la cooperació catalana (2019) en la que s'identifica la necessitat de donar suport a les lideresses locals per treballar per la feminització de les polítiques.

Dones lidereses a Dakar

Les activitats estaran encaminades a la formació en ideratge, tècniques de comunicació  i gestió de projectes d'un grup de lideresses electes i activistes dels departaments de Sicap Mermoz i Diepel Derkle i l'enxarxament entre elles. A més es generaran dos procesos, un a cada barri, per tal de que les organitzacions comunicaries prioritzin i executin juntament amb les electes dues propostes. D'aquesta manera es preten dotar els districtes d'organs de consens per la proposta i execució de les propostes de feminització de les polítiques  locals.

COOPERACIÓ EN TEMPS DE COVID Adaptem els projectes a la pandèmia

DONES LLIURES DE VIOLÈNCIES MASCLISTES A KAOLACK La noves realitats en temps de pandèmia fa més necessaria que mai la tasca de les entitats que treballen en la defensa del drets de les dones a vides lliures de violències. Per això, hem iniciat una fase de suport en confinament a través de l'atenció telefònica pel projecte amb el que colaborem i que desenvolupa l'entitat APROFES a Kaolack (Senegal).

Inclusió de la Baixa visió a les polítiques públiques a Colòmbia

Introducció

La baixa visió és un repte de salut pública i per al desenvolupament mundial, ja que aquesta afecta les oportunitats econòmiques i educatives, redueixen la qualitat de vida i augmenten el risc de mort dels qui tenen aquesta condició. A Colòmbia i sense dades més recents en l'àmbit poblacional, s'estima que 1.143.992 tenen discapacitat visual (1).

Suport a la promoció dels drets de les dones a través de la seva participació en les polítiques públiques i de la seva implicació com a agents de salut comunitària a Dakar, Senegal

Aquest projecte el desenvolupa l'Institut de les Desigualtats (ID) en consorci amb la Fundació Ferreruela i amb la Fédération des Associations de Femmes Sénégalaises (FAFSO) com a contrapart local. Encara que s'obté finançament en la convocatòria 2015 de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, el seu inici es dóna l'any 2016.

Recerca

Aigua i Salut

El projecte vol construir de processos de canvi en la reducció dels impactes negatius en salut ambiental i poblacional de les empreses Transnacionals de l'aigua en el Sud Global.

Investigació Baixa Visió, Colòmbia

L'objectiu bàsic d'aquesta investigació ha estat la determinació de les condicions d'accés potencial als serveis de salut de baixa visió a Colòmbia, als municipis de Medellín, Pereira, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Bogotá i Popayán.

Evaluació ràpida de ceguesa evitable (RAAB) - El Salvador

Aquesta investigació consisteix a desenvolupar una enquesta ràpida que permetrà aportar dades sobre la prevalença i les causes principals de la ceguesa (cataracta, errors refractius, glaucoma, etc.) en persones majors de 50 anys a El Salvador. A més, permetrà avaluar la cobertura quirúrgica de cataractes i identificar les principals barreres de demanda de cirurgia de cataractes, entre altres beneficis. Les dades que llança aquesta investigació són útils per a dissenyar i monitorejar programes d'atenció de salut ocular.

Estudi de prevalences d'error refractiu en pre-escolares d'El Salvador

A través de l'anàlisi de la nostra base de dades -de més de 6.000 pre-escolars del Salvador- tamitzats i revisats entre els anys 2006 a 2010, l'estudi pretén avaluar la prevalença de discapacitat visual i ceguesa entre els nens de 4 a 6 anys, així com els defectes refractius i patologies associades a aquesta discapacitat visual.

Caracterització clínica de pacients amb discapacitat visual atesos en centres de referència de Medellín, Bucaramanga i Cali

Objectius:

-Descriure les condicions sociodemogràfiques de la població (mitjançant variables codificades en la base de dades de cada institució com a sexe, edat, lloc de procedència, edat d'inici de símptomes, afiliació al sistema de salut, nivell d'estudis).

-Identificar i classificar per segments anatòmics l'etiologia del dèficit visual registrat en les bases de dades d'atenció de pacients amb discapacitat visual.
-Reconèixer en la base de dades que disposi cada institució dades sobre agudesa visual en cada pacient amb discapacitat visual.

SAVIM (Sistema d'Atenció Visual Mundial)

Amb aquest conjunt d'investigacions regionals es pretén obtenir un diagnòstic sobre la salut visual descrivint el context sanitari, socioeconòmic, les relacions de gènere i les demandes en salut visual. Al mateix temps s'inclou una anàlisi de l'accesibilitat de la població als serveis de salut visual mitjançant la detecció dels condicionaments i el disseny i aplicació d'una matriu d'accessibilitat. Aquest estudi permet establir unes línies estratègiques d'intervenció que serviran de guia per a les actuacions de tots els actors participants. Fins a la data s'han editat 3 informes

Promoció dels drets de les persones amb discapacitat per al desenvolupament de competències productives en el municipi de Santa Tecla

Aquest projecte subvencionat per l'Ajuntament de Terrassa contempla la IIª fase d'activitats a desenvolupar en el municipi de Santa Tecla (El Salvador) per contribuir a l'apoderament dels drets de les persones amb discapacitat. Consisteix en la realització de consultes ciutadanes per a l'elaboració d'una política municipal per a les persones amb discapacitat, la realització d'un diagnòstic a nivell municipal per establir la situació actual del col·lectiu que pateix algun tipus de discapacitat.