Aigua i Salut

El projecte vol construir de processos de canvi en la reducció dels impactes negatius en salut ambiental i poblacional de les empreses Transnacionals de l'aigua en el Sud Global.

I ho fa dotant els procés de canvi d’eines tècniques i polítiques, generant coneixement i i promovent impacte activista i ciutadà. Per fer-ho es realitzaran i presentaran dues recerques sobre els impactes en salut de les vulneracions del dret a l'aigua i en específic aquells generats per les ETNs que proveeixen serveis a la ciutat de Barcelona. Es recolliran tots aquells sabers de les dones activistes mitjançant una exposició i de les associacions d'activistes sobre coherència de polítiques d'aigua a partir d'un taller i un document de consens de estratègies prioritàries i es proposaran eines legals, com ara unes instruccions tècniques. Les eines es presentaran mitjançant una estratègia d'incidència tant a càrrecs electes com tècnics de l'administració local i Metropolitana.

Totes les accions seran gestionades a través d'una xarxa d'organitzacions Nord-Sud iniciada en un projecte anterior, que enxarxarà resistències construint agenda i coneixement compartit i enfortint els canals i continguts de difusió i sensibilització. I finalment es relatarà i avaluarà en canvi mitjançant tallers, documents i activitats de rendició de comptes.

Tipus de projecte