Concurs de curts "Cinema per a Veure"

Aquest concurs de curtmetratges que va celebrar la seva primera edició en 2010 té com principal objectiu generar material audiovisual que sensibilitzi sobre les desigualtats en l'accés a l'atenció visual i els objectius de la campanya Visió2020 (V2020) centrats en "eliminar les principals causes de ceguesa i, en particular, la diabetis, a fi de donar a totes les persones en el món -principalment a aquelles que estan innecessàriament cegues- el dret a la visió". Els curtmetratges seleccionats s'agrupen en dues categories (ceguesa per diabetis a Llatinoamèrica i ceguesa en el Món) i són, posteriorment, utilitzats en campanyes educatives i de sensibilització en suport al Programa Visió 2020 de L'Organització Mundial de la Salut (OMS) i a l'Organisme Internacional per a la Prevenció de la Ceguesa (IAPB).

Tipus de projecte