Dones lliures de violències masclistes a Kaolack

Les dones de Senegal no poden exerceixen el seu dret a la igualtat i a una vida lliure de violències ja que un 60% pateixen violència en l’àmbit de la parella i les taxes d’ocupació son molt inferior a les dels homes.

Tot i la importancia de la prevenció, la situació que pateixen les supervivents fa necessari una acció concreta de suport a les supervivents. Les dones supervivents a la violència masclista en molts casos son repudiades per les famílies, es queden sense vivenda i sense ingressos econòmics. Existeixen experiències d’èxit entre les associacions de dones Senegaleses tant de formació en drets com la realització d’activitats productives que han contribuït a apoderar-les per a la reclamació dels seus drets. Aquestes formacions podrien constituir un primer pas per a que les supervivents puguin sortir de situacions de la situació de violència i exercir els seus drets socioeconòmics i laborals. Tot i que existeixen moltes altres necessitats, com per exemple les formatives i de salut, que pateixen aquestes dones, es priotitza el foment de les capacitats productives com a primer pas al restabliment del benestar i l’autoestima de les dones i els seus infants.

El projecte proposa la dotació del centre d’acollida per la capacitació de les dones en l’exercici dels seus drets i la seva alfabetització ja que hauran de superar la situació de discriminació i violència a la que han estat sotmeses. A més, es dotarà la casa per a que puguin capacitar-les en oficis de transformació de productes de fàcil accés en la que es té experiència provada de la seva factibilitat i oportunitat de negoci.

A kaolack existeix l’únic centre d’acollida del país per a dones supervivents de la violència masclista. No obstant, no està acondicionat per l’acollida de les dones ni per la seva reinsercio sociolaboral. Aquestes dones moltes vegades van acompanyades d’infats que quan arriben al centre es queden sense escolarització degut a la situación de precarietat. La dotació del centre amb els serveis mínims per garantir una estada en condicions i una recuperació de les dones.

Tot i que s'ha iniciat un procés de sensibilització en les institucions envers la problemàtica, la violència contra les dones encara està molt invisibilitzada. Existeixen associacions de dones que treballen en la defensa dels seus drets de les dones, però encara estan molt invisibilitzades i el seu discurs és dèbil.

A més, persisteixen tabús i culpabilització envers les víctimes. En aquest context, es fa imprescindible la sensibilització de la població sobre l’existència de les violències masclistes per tal de reduir-ne la seva incidència. I també és important iniciar un treball de creació de discurs consensuat per part de les entitats involucrades amb l’atenció de les supervivents. Tot i que la municipalitat de Kaolack està sensibilitzada per la aquesta problemàtica, és una àrea de treball nova, en la que tenen pressupostos i coneixements tècnics limitats. A nivell nacional, existeixen lleis que protegeixen a les dones però que no s’acompleixen. Per a això, el projecte pretén iniciar la incidència en la mobilització de les autoritats locals i en la capacitació de les tècniques de serveis socials per a la construcció d'un municipi lliure de violència contra les dones deixant capacitat instal·lada en el municipi i no centra els seus esforços inicials a nivell ministerial.

El projecte pretén la generació i execució d'estratègies de promoció econòmica, sensibilització i apoderament en drets a través d'activitats noves i amb impacte provat, posant èmfasi en l'enfortiment de la casa d’acollida de dones. Un cop finalitzat el projecte, s'haurà creat capacitat instal·lada en la casa d’acollida i els coneixements per gestionar les activitats de formació professional i les micro-emprenedories. A més podrà oferir alternatives sostenibles per promoure la independència econòmica de les dones, ja que comptarà amb personal format i espais adequats i equipats, a través de la seva escola taller per a la capacitació i pràctiques. El projecte constitueix una primera experiència en el país. Els resultats d'aquest estudi ajudaran a orientar les actuacions per a futurs projectes d’acollida.

Tipus de projecte