Feminització de Politiques 22 (Senegal)

La proposta és la segona fase del projecte “Feminització de la política local a Dakar” (2020) en la que s’institucionalitza les propostes de canvi consensuades en 9 municipis de la ciutat.

Juntament amb les Associacions feministes Siggil Jigéen i 9 ajuntaments de Dakar (communes) es consolida el consorci de l’anterior fase per tal de Feminitzar les polítiques locals a la municipalitat de Dakar. Les activitats estaran encaminades a la generaració de canvis estructurals i enfortiment de capacitats que permetin l’aplicació de les polítiques de feminització en el municipi. Es proposa la constitució d’una unitat de Gènere, la generació d’un plà de gènere i l’establiment de mecanismes de participació a cada municipi i la consolidació d’un curs d’especialització per l’enfortiment de capacitats de les electes, tècniques, activistes i joves. A més, es generen alternatives de canvi mitjançant les jornades i intercanvis d’innovació en polítiques feministes, activitats de difusió i la construcció d’imaginari feminista jove amb la consolidació del premi d’il·lustració i el suport a la descentralització d’activitats per les campanyes del 25N amb el seguiment i suport del consorci local i la recollida sostinguda de discriminacions a través del Mapa de Focus de Masclisme a Dakar (online).

Tipus de projecte