Governança Migratòria i Drets Humans de les dones Senegaleses

El projecte preten promoure les capacitats i oportunitats productives de les dones que tornen de la immigració a través de la sensibilització de la població a través del teatre fòrum per a la seva integració socioprofessional. Posteriorment, se les capacitarà en drets de la dona, reintegració social i desenvolupament d'activitats de generació d'ingressos. A més, s'involucrarà als liders comunals en la defensa dels drets de les dones retornades, la necessitat de treballar per la seva no discriminació. Es realitzaran unes Jornades d'intercanvi amb dones immigrants i organitzacions de defensa de la dona a Catalunya, que se celebraran a Cerdanyola.

Com a  complement  del treball  comunitari amb el grup de dones migrades i retronades al Senegal, un equip de técnics y professionals del sector audiovisual produïrà i editarà un video documental en el que es posaràn de manifest les problemàtiques, riscos  i vulneracions de drets que pateixen aquestes dones.  Aquestes situacions d'injustícia social es documentaràn i visibilitzaràn en les seves diverses etapes; tant en els perilloses travessies migratòries a mar obert,  com en les estades als països del Nord (moltes vegades en camps de migrants sense les mínimes condicions d'higiene i salut) com també molt especialment en les seves deportacions o en els posteriors efectes socials i d'estigmatizació que pateixen al retornar a les seves poblacions d'origen.

Es realitzará també un treball fotográfic en el que, a partir de l'experiència de quatre dones vinculades amb els processos migratoris, es documentará la problemàtica de les rutes i travessies entre l'Àfrica Occidental i les costes de les Illes Canàries. Partint del cas concret de Kayar, poble pesquer al nord de Dakar i  port principal de sortida de migrants en direcció a les Illes Canàries, el fotorreportatge  farà palesa la precària situació de les migrants retingudes a les  Illes Canàries. Aquest arxipèlag s'ha convertit en l' entrada principal dels migrants de l'Àfrica Occidental des que el govern de Marroc hagués tancat fronteres, incrementant així els indexs de mortalitat donada la perillositat de la travessia marítima. El treball reconstruirà també, a partir dels quatre testimonis esmentats, les vivències i vulneracions de drets que han patit aquestes dones o els seus familiars.

 

Tipus de projecte
Dates realització
/