Cooperació

Dones migrants 22

Aquest procés neix l’any 2015 arrel de les denúncies de discriminació de noies estudiants de la UPC llegides com a musulmanes i/o racialitzades. En aquest període de 2015 a 2022 s’han executat 6 projectes de denúncia i suport a les resistències de les dones vers la islamofòbia i el racisme  i el 2020 es conforma la Xarxa Contra la Islamofòbia i el Racisme amb més de 40 entitats. 

Resistencies Violencies de gènere Senegal 22

Promoure una xarxa nacional d’organitzacions socials de lluita contra les violències masclistes al Senegal per a generar els canvis polítics i estructurals que contribueixin a garantir els drets de les dones per una vida lliure de violències

Feminització de Politiques 22 (Senegal)

La proposta és la segona fase del projecte “Feminització de la política local a Dakar” (2020) en la que s’institucionalitza les propostes de canvi consensuades en 9 municipis de la ciutat.

Governança Migratòria i Drets Humans de les dones Senegaleses

El projecte preten promoure les capacitats i oportunitats productives de les dones que tornen de la immigració a través de la sensibilització de la població a través del teatre fòrum per a la seva integració socioprofessional. Posteriorment, se les capacitarà en drets de la dona, reintegració social i desenvolupament d'activitats de generació d'ingressos. A més, s'involucrarà als liders comunals en la defensa dels drets de les dones retornades, la necessitat de treballar per la seva no discriminació.

Resistències a les violències masclistes en temps de pandèmia a Senegal 2020

A Senegal, gràcies a la lluita de moviments feministes organitzats nombroses lleis protegeixen a les dones supervivients a les violencies de gènere. No obstant, la desprotecció, culpabilització i manca de suport son habituals. El projecte té per objectiu "Promoure una xarxa nacional d’organitzacions socials d’acompanyament en les lluites contra les violències masclistes al Senegal en temps de pandèmia per a promoure els canvis polítics i estructurals en la millora dels drets de les dones i una vida lliure de violències.

Dones lliures de violències masclistes a Kaolack

Les dones de Senegal no poden exerceixen el seu dret a la igualtat i a una vida lliure de violències ja que un 60% pateixen violència en l’àmbit de la parella i les taxes d’ocupació son molt inferior a les dels homes.

Feminització de la política local a Dakar

El projecte sorgeix de la xarxa de drets sexuals i reproductius a la ciutat de Dakar constituïda en un projecte executat per l'ID i finançat per la cooperació catalana (2019) en la que s'identifica la necessitat de donar suport a les lideresses locals per treballar per la feminització de les polítiques.

Dones lidereses a Dakar

Les activitats estaran encaminades a la formació en ideratge, tècniques de comunicació  i gestió de projectes d'un grup de lideresses electes i activistes dels departaments de Sicap Mermoz i Diepel Derkle i l'enxarxament entre elles. A més es generaran dos procesos, un a cada barri, per tal de que les organitzacions comunicaries prioritzin i executin juntament amb les electes dues propostes. D'aquesta manera es preten dotar els districtes d'organs de consens per la proposta i execució de les propostes de feminització de les polítiques  locals.

COOPERACIÓ EN TEMPS DE COVID Adaptem els projectes a la pandèmia

DONES LLIURES DE VIOLÈNCIES MASCLISTES A KAOLACK La noves realitats en temps de pandèmia fa més necessaria que mai la tasca de les entitats que treballen en la defensa del drets de les dones a vides lliures de violències. Per això, hem iniciat una fase de suport en confinament a través de l'atenció telefònica pel projecte amb el que colaborem i que desenvolupa l'entitat APROFES a Kaolack (Senegal).