Tècnic/a responsable de gestió administrativa i comptable - jornada completa o parcial

Submitted by institut on dv., 22/12/2023 - 12:10

A l’Institut de les Desigualtats busquem una persona responsable de la comptabilitat i administració de l’entitat.

L’institut investiga i denuncia les desigualtats geogràfiques, socioeconòmiques i de gènere amb les comunitats que tenen un major impacte per tal de proposar i implementar alternatives de manera conjunta.

 

Descripció del lloc de treball

1.- Realitzar el seguiment i justificació econòmica dels projectes i de l’entitat i coordinar-se amb l’equip tècnic tant local com en seu segons les normatives, formularis i documentació de cada subvenció o donant. Control, registre, seguiment, arxiu i pagament de factures.

2.- Realitzar les tasques administratives associades al funcionament de l’entitat com ara organització de reunions, gestió d’espais, de sistemes de comunicació.

3.- Realitzar les compres i processos de compra que requereixi l’entitat segons la normativa de la subvenció i en concordança amb la normativa interna de l’entitat, incloent les despeses de viatge, allotjament i manutenció i el suport a la seva justificació.

4.- Interlocució amb donants i contraparts locals per la gestió econòmica dels projectes, la justificació i possibles requeriments o esmenes.

5.- Elaboració de pressupostos a presentar en coordinació amb les contraparts locals i seguiment dels processos participatius per a la seva elaboració

6.- Realitzar l’arxiu de documentació de l’entitat.

7.- Preparar la documentació i fer el seguiment per a la presentació de les obligacions fiscals i amb la seguretat social de l’entitat i coordinació de tasques amb la gestoria.

8.- Donar suport a la gestió de personal, mitjançant el control i pagament de nòmines, coordinació amb la gestoria i gestió de la documentació econòmica així suport al pla de cures i la normativa interna de l’entitat, entre altres.

9.-Preparació de documentació i seguiment de les auditories tant de comptes com de projectes.

10.-Possibilitat de realització de viatges puntuals a terreny per a la capacitació de personal local o trobades de coordinació.

11.- Participació i suport a les activitats de coordinació i actes organitzats per l’entitat.

 

Requisits

Experiència prèvia mínima de 2 anys en la gestió econòmica, en especial en la gestió de projectes de cooperació internacional i entitats socials així com en la formulació, seguiment i justificació econòmica de subvencions a ens públics i/o privats (àmbit local, català, estatal i/o europeu).

Formació en gestió econòmica i administració.

Habilitats socials i comunicatives.

Capacitat de realitzar tasques diverses, flexibilitat, habilitats pel treball en equip i capacitat d’empatia

Disponibilitat per viatjar

 

Es valorarà positivament

Pro activitat i motivació per treballar en equip.

Coneixement del francès i/o anglès.

Coneixement del món associatiu. Experiència associativa i/o en moviments socials.

Formació específica/experiència en alguna d’aquestes àrees: drets humans i migracions, islamofòbia i antiracisme i/o salut i desenvolupament.

Coneixements o formació en gènere i/o feminismes.

 

Sobre la plaça

Horari: Matins imprescindible, amb flexibilitat horària i possibilitat de teletreball parcial

Jornada laboral: parcial o completa (segons necessitats de candidat/a i de l'entitat)

Retribució:  24.500 € bruts anuals (pagues prorratejades), part proporcional a les hores realitzades

Data d’incorporació: immediata

Interessats i interessades envieu Curriculum Vitae juntament amb carta de motivació (en un mateix document) a l’adreça: institutdesigualtats@gmail.com amb assumpte: Comptable 24

Data límit per a la recepció de propostes: 29 de gener de 2024