Barcelona Islamofobia 22

La islamofòbia és un fenomen en increment i els discursos islamòfobs i masclistes estan guanyant legitimitat davant l'opinió pública. Les polítiques islamòfobes i injustes provoquen que les dones musulmanes tinguin vulnerats el seu dret a migrar i a una vida lliure de violències. El projecte té com a objectiu Enxarxar resistències de dones musulmanes per visibilitzar les resistències i generar alternatives de canvi.

La proposta sorgeix d'un procés de 7 anys en el que s'ha creat una amplia xarxa d'actores contra la islamofòbia amb ulls de dones. La proposta conté tres etapes estratègiques: 1) generem coneixement amb una recerca sobre l’actualitat de les primaveres àrabs, la consolidació del sistema de denuncia de casos d’islamofòbia, un treball gràfic sobre els murs de la mediterrània i una exposició de testimonis a TMB; 2) proposem alternatives amb la consolidació d’una xarxa internacional, organitzem el Primer Congrés contra la Islamofòbia i realitzem tallers de creació fotogràfica a Barcelona entre els joves i s’exposen en els balcons de la ciutat i 3) implementem d’alternatives de canvi per la reducció de la islamofòbia institucional, incidim contra la islamofòbia en els mitjans de comunicació i relatem i avaluem el procés de canvi.

Tipus de projecte