Cooperar en temps de crisi

Fa anys que patim importants retallades de les partides públiques destinades a finançar projectes del Tercer sector, als quals, la nostra entitat no ha estat aliena. Tot i així, en un context com l'actual, el discurs en suport al treball en cooperació i educació per al desenvolupament es fa més necessari que mai precisant, a més, de la major difusió possible. El projecte "Cooperar en temps de crisi" neix amb l'objectiu de promoure el debat i ampliar el seu radi d'acció, no només a a les entitats i actors dels sectors universitaris sinó a la nostra pròpia ciutadania. Una iniciativa que, pretén generar un espai de diàleg, reflexió i sensibilització obert a tota la societat catalana sobre el sentit i la necessitat d'invertir en cooperació al desenvolupament en un context de crisi política, social i econòmica com l'actual.

Tipus de projecte