Dones lliures d'islamofòbia i racismes: deconstruint blanquituts

El projecte vol denunciar i generar alternatives a la construcció colonial, racista i islamófoba de la blanquitut a través de la mirada de les dones racialitzades i/o llegides com a musulmanes pel dret a una vida lliure de racismes, islamofòbia i masclismes. La construcció de la blanquitut en contraposició a subjectes racialitzats, o llegit com musulmans, és una estrategia també racista  que busca de l’alterització d’uns suposats trets externs i aliens contraposats a una suposada Europa blanca, racional i cristiana per construir un ordre basat a la desigualtat no només de classe sino també de gènere i raça. En aquesta alterització, també es construeix el subjecte de dona racialitzada i/o llegida com a musulmana, atribuint-li els estereotips de la submissió, incapacitat, desvalorització i extranyesa. Aquesta alterització de la no blanquitut permet als estats membres de l'Europa fortalesa desenvolupar les polítiques de fronteres i internes que condemnen a milers de persones a morir en el procés migratori, a malviure una vegada arriben, a treballs productius i reproductius mal remunerats, moltes vegades en situacions de nova esclavitut, o a patir trajectories de vida d’exclusió toti i que hagin nascut a Europa.

I es proposa aconseguir-ho a través dos blocs d'activitats d'acompanyament del cicle del projecte; un primer d'enfortiment de capacitats, treball en xarxa, visibilització de vulneracions i denúncia i un segon de consolidació d'aprenentatges, generació d’un relat, eines d’incidència, enfortiment polític i alternatives de canvi.

Les activitats del primer bloc (R1) inicien amb un procés intern de revisió dels significants de l'activisme per les dones, i en especial per les dones racialitzades, llegides com a musulmanes i les precarietats que les atravessen. Els objectius que es proposa el projecte volen un alt grau de resiliència, ja que les vulneracions i discriminacions que denuncien son frequents i molt generalitzades. Per aquesta raó, es proposen un conjunt d'activitats que volen donar eines i conferir capacitats (incidencia en xarxes, capacitat de recerca, etc) a la xarxa.

El desconeixement habitual dels grans noms dels feminismes no blancs i la invisibilització de les seves lideresses motiva dues propostes: #ReinasDeÁfricaAFK i l'elaboració d'un Catàleg sobre les principals veus dels feminismes no blancs, amb la participació de les entitats internacionals de la xarxa. Es denunciarà l'existència de fronteres internes i externes que vulneren els drets de les dones musulmanes i/o racialitzades a través de la recollida de testimonis de dones temporeres  de Lleida que constituiran l'argumentari de xerrades sobre ecofeminisme (qui preserva la nostra sobirania alimentària posant el cos) que complementaran l'exposició Resistències de dones En Frontera. Els coneixements generats es compartiran a través de la cinquena edició del Cicle de seminaris Dones lliures d’Islamofòbia i racismes sobre Deconstruint blanquituts, com a altaveu més potent de la xarxa. La permeabilització de discursos entre moviments feministes es treballarà en el marc del Fòrum Contra les Violències de Gènere i els espais internacionals de trobada dels feminismes. Els coneixements generats.

Un segon bloc treballarà la generació d'eines d'incidència i alternatives de canvi. I en aquest àmbit es que s'acompanyarà amb un cicle de debats on les lluites, els sabers i les pràctiques de dones musulmanes i/o racialitzades serán la força de transformació del moment present. Es busca construir de manera compartida i a través dels diàlegs establerts, propostes de lluita i alternatives de canvi. Amb la finalitat de realitzar d'obtenir eines per la relectura no blancocèntrica ni masclista de la memòria de les lluites socials a Catalunya es realitzarà un procés de recerca acció visibilitzant el paper de les dones  llegides com a musulmanes, migrants i/o racialitzades i es proposaran dones pels nomenclators de les ciutats. Un àmbit de precarietats i de vulneracions de drets ampliament denunciat per les dones llegides com a musulmanes i/o racialitzades és l'àmbit del treball. I la necessitat d'aplicar-hi mesures és urgent. Un àmbit no habitual de treball son les empreses, agents molt importants en el procés.El projecte ofertarà un catàleg de serveis a les empreses per tal de conduir processos de canvi. L'equip d'incidència política de la xarxa, hi dedicarà els seus esforços a produir canvis urgents i necessaris.

Tipus de projecte
Dates realització
/