Evaluació ràpida de ceguesa evitable (RAAB) - El Salvador

Aquesta investigació consisteix a desenvolupar una enquesta ràpida que permetrà aportar dades sobre la prevalença i les causes principals de la ceguesa (cataracta, errors refractius, glaucoma, etc.) en persones majors de 50 anys a El Salvador. A més, permetrà avaluar la cobertura quirúrgica de cataractes i identificar les principals barreres de demanda de cirurgia de cataractes, entre altres beneficis. Les dades que llança aquesta investigació són útils per a dissenyar i monitorejar programes d'atenció de salut ocular. És precís destacar que s'està treballant de manera conjunta amb el Ministeri de Salut, OMS Llatinoamèrica, IAPB, VISION 2020 i FUDEM.

Tipus de projecte
Adjunt