Islamofòbia amb ulls de dona

La Islamofòbia és un fenomen en ascens i que contribueix com causa i efecte en molts dels conflictes existents, tant a l’Orient Mitjà com en les seves conseqüències a Europa. L’existència de moviments ciutadans de solidaritat envers les refugiades proporciona una oportunitat per elaborar un discurs, tant a nivell local com europeu, contra la islamofòbia. Les dones musulmanes, pateixen una doble discriminació pel fet de ser dones i pel fet de ser musulmanes. Se les considera submises, poc dialogants i homogènies. La visualització de la diversitat dels seus testimonis, actituds i opinions pretén trencar els estereotips, reduir les actituds islamofòbes i contribuir a crear discurs dels moviments socials. El projecte, a traves de coordinadores de moviments socials  oferirà un curs a la ciutadania i activistes. Amb la participació  d’associacions  musulmanes i de dones es realitzarà un Mapa de focus d’islamofòbia a Barcelona i es proposarà un pla consensuats d’actuació. A més, s’editarà una secció d’un diari trilingüe i un llibre per donar testimoni de la diversitat internacional de les resistències a la islamofòbia amb ulls de dona. Partint del mapa i les propostes d’actuació es realitzarà un treball d’incidència en els governs dels districtes, nacionals i europeus per adequar les polítiques.

Tipus de projecte