Projecte: Islamofòbia amb ulls de dones

La islamofòbia és un fenomen en increment i els discursos islamòfobs i masclistes estan guanyant legitimitat davant l'opinió pública. Les polítiques islamòfobes i injustes provoquen que les dones musulmanes tinguin vulnerats el seu dret a migrar i a una vida lliure de violències, tant en els conflictes dels països d'origen, en les vies de migració, a Barcelona i en el retorn. El projecte té com a objectiu Enxarxar resistències de dones musulmanes des d'entorns i posicions diverses per generar eines d'incidència que mesurin i visibilitzin les vulneracions i generin alternatives de canvi.

La proposta sorgeix d'un procés de 5 anys en el que s'ha creat una xarxa d'actors i actores contra la islamofòbia amb ulls de dones. La proposta conté tres etapes estratègiques amb les quals es vol consolidar una xarxa internacional, crear una eina i espai de denúncia de casos, incrementar l'agenda conjunta entre els grups de dones i les diferents plataformes de defensa dels drets a migrar, crear coneixement conjunt a partir del cicle de seminaris, dotar als TO d'eines i recomanacions legals per la no discriminació laboral de les dones musulmanes i impulsar l'adopció de mesures en les institucions catalanes.

Les dones llegides com a musulmanes no poden exercir al dret a una vida lliure de violències donat que de manera molt freqüent es veuen inmerses en situacions de discriminació i violència degut la societat islamòfoba i patriarcal. Aquestes situacions s’esdevenen tant en contextos internacionals, com en el trajecte de migració com finalment en els punts de frontera o destí, com ara Barcelona.

El projecte vol promoure el punt de vista de les dones llegides com a musualmanes en aquestes situacions, apuntar a les causes polítiques que la permeten i difondre les resistències i i les lluites d’aquestes dones davant a aquestes situacions violentes a Palestina (on es produeix l’expulsió per causes de guerra), Tunissia (on mares lluiten contra les polítiques racistes i islamòfobes de la UE que els han fet perdre els fills i germans a la Mediterrànea, a Barcelona (lloc d’arribada on experimenten discriminacions laborals, educatives i en

Tipus de projecte