Promoció dels drets de les persones amb discapacitat per al desenvolupament de competències productives en el municipi de Santa Tecla

Aquest projecte subvencionat per l'Ajuntament de Terrassa contempla la IIª fase d'activitats a desenvolupar en el municipi de Santa Tecla (El Salvador) per contribuir a l'apoderament dels drets de les persones amb discapacitat. Consisteix en la realització de consultes ciutadanes per a l'elaboració d'una política municipal per a les persones amb discapacitat, la realització d'un diagnòstic a nivell municipal per establir la situació actual del col·lectiu que pateix algun tipus de discapacitat. També en aquesta fase es pretén realitzar la capacitació d'un grup de persones amb discapacitat per al desenvolupament d'habilitats productives que els permeti tenir autonomia econòmica i que incrementi la inclusió en el municipi.