SAVIM (Sistema d'Atenció Visual Mundial)

Amb aquest conjunt d'investigacions regionals es pretén obtenir un diagnòstic sobre la salut visual descrivint el context sanitari, socioeconòmic, les relacions de gènere i les demandes en salut visual. Al mateix temps s'inclou una anàlisi de l'accesibilitat de la població als serveis de salut visual mitjançant la detecció dels condicionaments i el disseny i aplicació d'una matriu d'accessibilitat. Aquest estudi permet establir unes línies estratègiques d'intervenció que serviran de guia per a les actuacions de tots els actors participants. Fins a la data s'han editat 3 informes

Autoria: