Suport a la promoció dels drets de les dones a través de la seva participació en les polítiques públiques i de la seva implicació com a agents de salut comunitària a Dakar, Senegal

Aquest projecte el desenvolupa l'Institut de les Desigualtats (ID) en consorci amb la Fundació Ferreruela i amb la Fédération des Associations de Femmes Sénégalaises (FAFSO) com a contrapart local. Encara que s'obté finançament en la convocatòria 2015 de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, el seu inici es dóna l'any 2016.

El col·lectiu protagonista d'aquest projecte són les 16 dones que seran seleccionades juntament amb la contraparte local (FAFS) segons criteris d'exclusió social i de vulnerabilitat, per treballar l'enfortiment de les seves capacitats, i convertir-les en líders de Grups d'Interès Econòmic (GIE) i en agents de salut comunitària.

Un altre col·lectiu protagonista són els 32 funcionaris i electes locals, encarregats de les polítiques descentralitzades, a els qui s'enfortirà les capacitats en drets de les dones, pressupostos sensibles al gènere i a l'acte 3 de la descentralització. Paral·lelament s'organitzarà un fòrum ciutadà per augmentar la participació de la dona en les polítiques públiques. Tot això es difondrà a través dels diferents canals de comunicació per reivindicar i fer d'altaveu dels drets de les dones.

Tipus de projecte