Suport a l'emprenedoria de les dones de Nablus per al seu apoderament i l'acció per a una vida lliure de violències

Amb aquest projecte, l'ID en col·laboració amb l'Associació Hèlia, es continua el treball en una nova zona geogràfica tan castigada pel conflicte com és Palestina.

El projecte pretén millorar la qualitat de vida de les dones de Nablus a partir d'ampliar les seves oportunitats d'ocupació i integrant la perspectiva de gènere a la Municipalitat de Nablus. Es farà treballant un doble resultat, el primer és augmentar les capacitats de les dones amb formació universitària i superior de Nablus en habilitats d'emprenedoria i lideratge per reforçar la seva confiança i competència i acompanyar-les, de la mà de la Municipalitat en la seva entrada efectiva al mercat laboral qualificat, augmentant les possibilitats d'inserció real, en col·laboració amb la xarxa local d'ONG's i Organitzacions Comunitàries de Base. El segon resultat vol incrementar les capacitats de la Municipalitat de Nablus per impulsar polítiques públiques amb perspectiva de gènere a través de la realització d'una Auditoria de Gènere a la Municipalitat de Nablus i retornar al consistòri les recomanacions recollides per la seva aplicació. Amb aquest doble objectiu el projecte aborda les necessitats específiques de les dones de Nablus de tenir major autonomia econòmica, al mateix temps que aborda l'interès estratègic d'introduir la mirada de gènere a la Municipalitat de Nablus per institucionalitzar les accions per la justícia de gènere.

Tipus de projecte
Col·laboracions