Guia Breu de Dones, Resistències i Vulneraciones de Drets Humans a la Frontera Sur

Autoria:
Institut de les Desigualtats
Data de publicació
Descripció

A través de les observacions de les vulneracions de drets i de resistències a la frontera
amb ulls de dones diverses hem volgut explicar una realitat silenciada. Les fronteres són un espai de vulneració de drets, però aquestes vulneracions afecten especialment les dones.

Les testimonis han estat contactades durant el viatge d’activistes de la Caravana
Obrim Fronteres a la Frontera Sur i constitueixen una mirada resistent vers els
masclismes institucionals socialment acceptats i tolerats gràcies als estereotips
islamòfobs, classistes, racistes i xenòfobs que es fabriquen sobre elles. L’exposició
pretén desmuntar aquests estereotips i mostrar les seves lluites perquè puguin rebre la
sororitat que com a comunitat d’acollida els volem donar.

La Caravana Obrim Fronteres és una xarxa d’activisme que treballa per sensibilitzar i
mobilitzar la societat en la defensa dels drets de les persones migrants i en necessitat
de protecció internacionalen. Es tracta d’una iniciativa d’àmbit estatal i amb visió internacional que està formada per diferents col·lectius i persones que s’organitzen de
forma coordinada des d’una perspectiva feminista i antiracista.

L’activitat central de la xarxa és l’organització d’una acció de denúncia itinerant en la
qual centenars de persones ens desplacem juntes des de diferents punts de l’Estat i capa una destinació estratègica amb la finalitat de denunciar les vulneracions dels drets
humans que generen les polítiques migratòries i de tancament de fronteres i teixir
xarxes de solidaritat i suport entre persones i col·lectius d’arreu.
A través de les accions de la Carvana es vol visibilitzar, denunciar i combatre les
polítiques migratòries, tot organitzant anualment una caravana activista als punts
calents del les fronteres europees.
La Caravana a la frontera Sud va posar en el focus del debat públic la vulneració de dretsi la situació d’excepcionalitat jurídica de les fronters de Ceuta i Melilla, tot denunciant alhora l’ús de concertines a les tanques, les devolucions en calent, les polítiques de Projecte: Resistències a la islamofòbia amb ulls de dones
control de FRONTEX, la impossibilitat de sol·licitar protecció internacional a les fronteres i a les Oficines d’Asil i Refugi, les traves constants al procediment d’asil o la política d’externalització de fronteres amb convenis signats amb països que vulneren els drets humans, com el Marroc o Turquia.

Amb la intenció de fer palesa la presència de les dones com a protagonistes i subjectes
polítics dels processos migratoris, la Caravana ‘Obrim Fronteres’ compta amb una
caravana feminista, sumant els esforços d’aquells col·lectius que afronten el fenomen
migratori des d’una perspectiva de gènere