Prevalència i càrrega de defectes visuals a Catalunya

Autoria:
Laura Guisasola, Ricard Tresserras, Irene García-Subirats, Anna Rius, Pilar Brugulat-Guiteras
Data de publicació
Descripció

L'objectiu d'aquest article és determinar la prevalença de defectes visuals a Catalunya i analitzar les desigualtats en visió.

Estudi transversal en població major de15 anys d'edat (7.881 homes i 8.045 dones) a partir de les dades de l'Enquesta de Salut de Catalunya de 2006. Es van usar models de regressió logística per calcular les odds ràtio ajustades per edat, estat civil, nivell d'estudis, nivell d'ingressos i situació laboral amb un interval de confiança (IC) del 95%.

El 4,7% (IC del 95%, 4,4-5,0) de la població de Catalunya, el 5,3% (IC del 95%, 4,8-5,8) de les dones i el 4,1% (IC del 95%, 3,7-4,5) dels homes, declara tenir mala visió. Les situacions més desfavorables de mala visió autodeclarada per la població catalana corresponen a la gent gran i a les dones amb menors nivells tant d'estudis com d'ingressos.