Que fem?

Cuerpo

La tasca de l’ID es sustenta sobre quatre línies de treball entorn de les que giren tots els projectes que realitzen. Aquestes línies de treball són:

DESIGUALTATS DE GÈNERE I SUPORT ALS FEMINISMES

Línia de treball que comprèn projectes que promouen la denúncia de les vulneracions de drets i el suport a l’increment de capacitats organitzatives dels moviments de dones i feministes, foment de polítiques i reconeixement del lideratge per tal de reduir les vulneracions denunciades. Tot això treballat d’una manera transversal per tal de considerar i reconèixer la diversitat de les dones pel que fa a classe social, estatus legal, diversitat sexual, origen, religió o discapacitat.

DEFENSA DELS DRETS HUMANS I LA JUSTÍCIA AMBIENTAL

S’articula des de la convicció de que s’ha de donar veu i protagonisme als col·lectius vulnerats en les accions. Alhora, es concep la importància de promoure la participació de les comunitats en la presa de les decisions que els concerneixen en l’àmbit col·lectiu i com individus.

DESIGUALTATS EN SALUT

Línia de treball que comprèn projectes que estudien les desigualtats en salut i els determinants socials que les causen i proposen actuacions per tal de reduir-les.

LLUITA CONTRA LA ISLAMOFÒBIA I EL RACISME

La islamofòbia i el racisme és un fenomen en augment, incrementat per l’aparició i consolidació de noves forces polítiques d’extrema dreta amb relats clarament racistes i islamòfobs que normalitzen un discurs discriminatori. Les dones musulmanes viuen la islamofòbia des de la mirada paternalista i racista per part de la població i governs occidentals tant en els seus països d’origen, com quan migren a països occidentals. A aquestes dones se’ls hi denega el dret al tracte digne, a triar la religió que volen, a la llibertat de vestiment i d’expressió, entre d’altres i rarament gaudeixen del dret a la protecció contra les discriminacions que pateixen.