islamofòbia https://drupal.institutdelesdesigualtats.com/taxonomy/term/1 ca Publiquem el llibre "Dones i Resistències vers la Violència i la Islamofòbia" https://drupal.institutdelesdesigualtats.com/noticia/publiquem-el-llibre-dones-i-resistencies-vers-la-violencia-i-la-islamofobia <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--article.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--article.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <span property="schema:name">Publiquem el llibre &quot;Dones i Resistències vers la Violència i la Islamofòbia&quot;</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--article.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--article.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <span rel="schema:author"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> <span lang="" about="/user/22" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">institut</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> </span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--article.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--article.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <span property="schema:dateCreated" content="2021-02-26T19:09:50+00:00">dv., 26/02/2021 - 20:09</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * links--node.html.twig x links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> Fri, 26 Feb 2021 19:09:50 +0000 institut 52 at https://drupal.institutdelesdesigualtats.com TRAJECTÒRIES EDUCATIVES DEL JOVENT MUSULMÀ; RACISME I ISLAMOFÒBIA DEL SISTEMA EDUCATIU CATALÀ https://drupal.institutdelesdesigualtats.com/publicacio/trajectories-educatives-del-jovent-musulma-racisme-i-islamofobia-del-sistema-educatiu <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--publicacio.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--publicacio.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <span>TRAJECTÒRIES EDUCATIVES DEL JOVENT MUSULMÀ; RACISME I ISLAMOFÒBIA DEL SISTEMA EDUCATIU CATALÀ</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-autoria--publicacio.html.twig * field--node--field-autoria.html.twig * field--node--publicacio.html.twig x field--field-autoria.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--field-autoria.html.twig' --> <div class="field field--name-field-autoria field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label"><b>Autoria:</b></div> <div> <span>Sihame Lech-hab el Ghoury, </span> <span>Cheima El Jebary Amisnaou, </span> <span>Laura Guisasola Valencia, </span> <span>Joventut Multicultural Musulmana, </span> <span>Institut de les Desigualtats</span> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--field-autoria.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--publicacio.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--publicacio.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <span> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> <span lang="" about="/user/22" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">institut</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> </span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--publicacio.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--publicacio.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <span>dj., 28/01/2021 - 19:49</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-data-de-publicacio--publicacio.html.twig * field--node--field-data-de-publicacio.html.twig * field--node--publicacio.html.twig * field--field-data-de-publicacio.html.twig * field--datetime.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-data-de-publicacio field--type-datetime field--label-above"> <div class="field--label">Data de publicació</div> <div class="field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'time' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/system/templates/time.html.twig' --> <time datetime="2021-01-28T12:00:00Z">dj., 28/01/2021 - 12:00</time> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/system/templates/time.html.twig' --> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-tags--publicacio.html.twig * field--node--field-tags.html.twig * field--node--publicacio.html.twig x field--field-tags.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--field-tags.html.twig' --> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above"> <span class="field--label"><b>Etiquetes:</b></span> <span> <span><a href="/taxonomy/term/1" hreflang="ca">islamofòbia</a></span> </span> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--field-tags.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--publicacio.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--publicacio.html.twig * field--body.html.twig * field--text-with-summary.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Descripció</div> <div class="field--item"><p>La finalitat principal d’aquest estudi es visibilitzar la construcció de les<br /> trajectòries acadèmiques dels i les joves musulmans en el Sistema Educatiu<br /> Català. Tenint en compte que l’àmbit educatiu esdevé una microsocietat<br /> que reprodueix el conjunt de dispositius i pràctiques estigmatitzadores,<br /> exclusores i racistes que trobem en la societat occidental/majoritària.<br /> En el marc del projecte, les investigadores han dut a terme aquest estudi<br /> perseguint l’objectiu de conèixer el discurs i les pràctiques de caràcter<br /> islamòfob i racista que viu l’alumnat musulmà que està o ha estat escolaritzat<br /> en el sistema educatiu català. Per fer-ho, hem realitzat dos grups de<br /> discussió telemàtics sobre una mostra de 17 joves. La metodologia per la<br /> qual s’opta és de caire qualitatiu, i la temporalitat de l’estudi és de tipus<br /> transversal ja que ens ubiquem en un moment concret i únic.<br /> L’estudi posa de relleu el conjunt d’elements discriminatoris i racistes<br /> traduïts en pràctiques d’intervenció educativa. Les principals acotacions a<br /> les que s’han arribat posen de relleu que la mirada i la representació social<br /> que tenen els i les alumnes d’origen marroquí i musulmans es caracteritza<br /> per ser estigmatitzadora i carregada de prejudicis.</p></div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-adjunt--publicacio.html.twig * field--node--field-adjunt.html.twig * field--node--publicacio.html.twig * field--field-adjunt.html.twig * field--file.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-adjunt field--type-file field--label-above"> <div class="field--label">Adjunt</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'file_link' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/file/file-link.html.twig' --> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="https://drupal.institutdelesdesigualtats.com/sites/default/files/2021-02/Informe%20Islamofobia%20mon%20educatiu%20DEFINITIU.pdf" type="application/pdf; length=6259979" title="Open file in new window" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">Informe Islamofobia mon educatiu DEFINITIU.pdf</a></span><span class="file-size">5.97 MB</span></span> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/file/file-link.html.twig' --> </div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * links--node.html.twig x links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> Thu, 28 Jan 2021 18:49:45 +0000 institut 49 at https://drupal.institutdelesdesigualtats.com Iniciem campanya #MarlaskaNoDeportes contra la Deportació de 600 persones Tunissianes residents CETI de Melilla https://drupal.institutdelesdesigualtats.com/noticia/iniciem-campanya-marlaskanodeportes-contra-la-deportacio-de-600-persones-tunissianes <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--article.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--article.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <span property="schema:name">Iniciem campanya #MarlaskaNoDeportes contra la Deportació de 600 persones Tunissianes residents CETI de Melilla</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--article.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--article.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <span rel="schema:author"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> <span lang="" about="/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">qguitart</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> </span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--article.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--article.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <span property="schema:dateCreated" content="2018-06-27T09:40:06+00:00">dc., 27/06/2018 - 11:40</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * links--node.html.twig x links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> Wed, 27 Jun 2018 09:40:06 +0000 qguitart 37 at https://drupal.institutdelesdesigualtats.com https://drupal.institutdelesdesigualtats.com/noticia/iniciem-campanya-marlaskanodeportes-contra-la-deportacio-de-600-persones-tunissianes#comments COMENCEN UNA NOVA EDICIÓ del cicle de seminaris “Islamofòbia i els racismes institucionals” https://drupal.institutdelesdesigualtats.com/noticia/comencen-una-nova-edicio-del-cicle-de-seminaris-islamofobia-i-els-racismes-institucionals <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--article.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--article.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <span property="schema:name">COMENCEN UNA NOVA EDICIÓ del cicle de seminaris “Islamofòbia i els racismes institucionals”</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--article.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--article.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <span rel="schema:author"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> <span lang="" about="/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">qguitart</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> </span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--article.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--article.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <span property="schema:dateCreated" content="2018-06-05T10:45:16+00:00">dt., 05/06/2018 - 12:45</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * links--node.html.twig x links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> Tue, 05 Jun 2018 10:45:16 +0000 qguitart 2 at https://drupal.institutdelesdesigualtats.com https://drupal.institutdelesdesigualtats.com/noticia/comencen-una-nova-edicio-del-cicle-de-seminaris-islamofobia-i-els-racismes-institucionals#comments