Defensa dels drets Humans

Image

Per la Defensa dels drets humans és imprescindible donar veu als col·lectius vulnerats i promoure una participació efectiva de les comunitats en la presa de les decisions que els concerneixen a nivell col·lectiu i com individus. Els processos han de promoure processos individuals i col·lectius que permetin expressar les vulneraciones més sentides, explorar les opcions de canvi  i transformar-les en activitats i resultats desitjats. Un treball d’acompanyament per fer arribar la veu d’aquests col·lectius, moltes vegades silenciada, a les associacions i sobretot a les institucions que els han d’assegurar els seus drets serà fonamental. Des de la convicció que el protagonisme dels col·lectius vulnerats en les accions és la base per a l'èxit dels projectes i la generació de canvis perdurables, l’Institut incorpora aquest component com a base fonamental en tots els seus projectes.