Cooperació https://drupal.institutdelesdesigualtats.com/taxonomy/term/4 ca Governança Migratòria i Drets Humans de les dones Senegaleses https://drupal.institutdelesdesigualtats.com/projectes/governanca-migratoria-i-drets-humans-de-les-dones-senegaleses <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--projectes.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <span>Governança Migratòria i Drets Humans de les dones Senegaleses </span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-image--projectes.html.twig * field--node--field-image.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-image.html.twig * field--image.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'responsive_image_formatter' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image-formatter.html.twig' --> <a href="/sites/default/files/2022-05/formacio%20cerdanyola%20dakar%20governan%C3%A7a%20migratoria.jpeg"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'responsive_image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <img srcset="/sites/default/files/styles/max_360_crop/public/2022-05/formacio%20cerdanyola%20dakar%20governan%C3%A7a%20migratoria.jpeg?itok=bjhcvymn 360w, /sites/default/files/styles/max_640_crop/public/2022-05/formacio%20cerdanyola%20dakar%20governan%C3%A7a%20migratoria.jpeg?itok=u792sNDA 640w, /sites/default/files/styles/max_1140_crop/public/2022-05/formacio%20cerdanyola%20dakar%20governan%C3%A7a%20migratoria.jpeg?itok=kwvB1L-3 1140w" sizes="(min-width: 1290px) 1290px, 100vw" src="/sites/default/files/styles/max_360_crop/public/2022-05/formacio%20cerdanyola%20dakar%20governan%C3%A7a%20migratoria.jpeg?itok=bjhcvymn" alt="Constitució del comitè de dones retornades" typeof="foaf:Image" class="img-rounded img-responsive" /> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image.html.twig' --> </a> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image-formatter.html.twig' --> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--projectes.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <span> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> <span lang="" about="/user/22" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">institut</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> </span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--projectes.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <span>dl., 02/05/2022 - 14:50</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--projectes.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--body.html.twig * field--text-with-summary.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>El projecte preten promoure les capacitats i oportunitats productives de les dones que tornen de la immigració a través de la sensibilització de la població a través del teatre fòrum per a la seva integració socioprofessional. Posteriorment, se les capacitarà en drets de la dona, reintegració social i desenvolupament d'activitats de generació d'ingressos. A més, s'involucrarà als liders comunals en la defensa dels drets de les dones retornades, la necessitat de treballar per la seva no discriminació. Es realitzaran unes Jornades d'intercanvi amb dones immigrants i organitzacions de defensa de la dona a Catalunya, que se celebraran a Cerdanyola.</p> <p>Com a  complement  del treball  comunitari amb el grup de dones migrades i retronades al Senegal, un equip de técnics y professionals del sector audiovisual produïrà i editarà un video documental en el que es posaràn de manifest les problemàtiques, riscos  i vulneracions de drets que pateixen aquestes dones.  Aquestes situacions d'injustícia social es documentaràn i visibilitzaràn en les seves diverses etapes; tant en els perilloses travessies migratòries a mar obert,  com en les estades als països del Nord (moltes vegades en camps de migrants sense les mínimes condicions d'higiene i salut) com també molt especialment en les seves deportacions o en els posteriors efectes socials i d'estigmatizació que pateixen al retornar a les seves poblacions d'origen.</p> <p>Es realitzará també un treball fotográfic en el que, a partir de l'experiència de quatre dones vinculades amb els processos migratoris, es documentará la problemàtica de les rutes i travessies entre l'Àfrica Occidental i les costes de les Illes Canàries. Partint del cas concret de Kayar, poble pesquer al nord de Dakar i  port principal de sortida de migrants en direcció a les Illes Canàries, el fotorreportatge  farà palesa la precària situació de les migrants retingudes a les  Illes Canàries. Aquest arxipèlag s'ha convertit en l' entrada principal dels migrants de l'Àfrica Occidental des que el govern de Marroc hagués tancat fronteres, incrementant així els indexs de mortalitat donada la perillositat de la travessia marítima. El treball reconstruirà també, a partir dels quatre testimonis esmentats, les vivències i vulneracions de drets que han patit aquestes dones o els seus familiars.</p> <p> </p></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-autoria--projectes.html.twig * field--node--field-autoria.html.twig * field--node--projectes.html.twig x field--field-autoria.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--field-autoria.html.twig' --> <div class="field field--name-field-autoria field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label"><b>Autoria:</b></div> <div> <span><a href="/taxonomy/term/6" hreflang="ca">Institut de les Desigualtats</a>, </span> <span><a href="/taxonomy/term/52" hreflang="ca">Fòrum Social Senegalès</a></span> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--field-autoria.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-tipus-de-projecte--projectes.html.twig * field--node--field-tipus-de-projecte.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-tipus-de-projecte.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-tipus-de-projecte field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Tipus de projecte</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/4" hreflang="ca">Cooperació</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-dates-realitzacio--projectes.html.twig * field--node--field-dates-realitzacio.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-dates-realitzacio.html.twig * field--daterange.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-dates-realitzacio field--type-daterange field--label-above"> <div class="field--label">Dates realització</div> <div class="field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'time' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/system/templates/time.html.twig' --> <time datetime="2021-10-01T12:00:00Z">octubre 2021</time> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/system/templates/time.html.twig' --> / <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'time' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/system/templates/time.html.twig' --> <time datetime="2022-09-30T12:00:00Z">setembre 2022</time> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/system/templates/time.html.twig' --> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-col-laboracions--projectes.html.twig * field--node--field-col-laboracions.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-col-laboracions.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-col-laboracions field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Col·laboracions</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/41" hreflang="ca">Fons Catala de Cooperació</a></div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/53" hreflang="ca">Ajuntament de Cerdanyola</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * links--node.html.twig x links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> Mon, 02 May 2022 12:50:52 +0000 institut 61 at https://drupal.institutdelesdesigualtats.com Resistències a les violències masclistes en temps de pandèmia a Senegal 2020 https://drupal.institutdelesdesigualtats.com/projectes/resistencies-les-violencies-masclistes-en-temps-de-pandemia-senegal-2020 <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--projectes.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <span>Resistències a les violències masclistes en temps de pandèmia a Senegal 2020 </span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-image--projectes.html.twig * field--node--field-image.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-image.html.twig * field--image.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'responsive_image_formatter' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image-formatter.html.twig' --> <a href="/sites/default/files/2022-05/formacio%20ACCD%20violencies%20Kolda.jpeg"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'responsive_image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <img srcset="/sites/default/files/styles/max_360_crop/public/2022-05/formacio%20ACCD%20violencies%20Kolda.jpeg?itok=XrrCRJOD 360w, /sites/default/files/styles/max_640_crop/public/2022-05/formacio%20ACCD%20violencies%20Kolda.jpeg?itok=4ays9G44 640w, /sites/default/files/styles/max_1140_crop/public/2022-05/formacio%20ACCD%20violencies%20Kolda.jpeg?itok=FJ4VJsd- 1140w" sizes="(min-width: 1290px) 1290px, 100vw" src="/sites/default/files/styles/max_360_crop/public/2022-05/formacio%20ACCD%20violencies%20Kolda.jpeg?itok=XrrCRJOD" alt="Disseny pla estrategic contra les violències Kolda" typeof="foaf:Image" class="img-rounded img-responsive" /> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image.html.twig' --> </a> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image-formatter.html.twig' --> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--projectes.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <span> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> <span lang="" about="/user/22" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">institut</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> </span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--projectes.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <span>dl., 02/05/2022 - 14:15</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--projectes.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--body.html.twig * field--text-with-summary.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>A Senegal, gràcies a la lluita de moviments feministes organitzats nombroses lleis protegeixen a les dones supervivients a les violencies de gènere. No obstant, la desprotecció, culpabilització i manca de suport son habituals. El projecte té per objectiu "Promoure una xarxa nacional d’organitzacions socials d’acompanyament en les lluites contra les violències masclistes al Senegal en temps de pandèmia per a promoure els canvis polítics i estructurals en la millora dels drets de les dones i una vida lliure de violències.</p> <p>El projecte sorgeix com a continuitat d'una xarxa de dones, associacions i electes per la defensa dels DSR a Dakar i un projecte de suport a la casa d'acollida de Kolda. S'ha desenvolupat un procés d'identificació que ha durat 7 mesos i en el que s'han prioritzat les activitats i involucrat els actors. Tot i identificar la necessitat de fer xarxa, les prioritats en l'atenció inmediata de les supervivents ha estat prioritzada en tot moment.</p> <p>Per desenvolupar l'objectiu es proposa un projecte amb 7 entitats de dones senegaleses que treballen  contra la violència masclista en les regions de Dakar, Kaolack, Ziguinchor, Sédhiou i Kolda i en 3 resultats. El primer vol promoure una xarxa nacional d'organitzacions socials en suport a les dones supervivents que desplegarà el seu primer projecte nacional com a xarxa en l'ampliació del número verd gratuït d'atenció a les supervivents les 24h del dia i a totes les regions del país. A més, es farà visible en espais internacionals mitjançant la incidència en 3 organitzacions multilaterals institucionals i la consolidació d'un espai activista en el Forum Social Senegalès.</p> <p>Tot i la importància de la tasca de coordinació, el treball comunitari d'atenció a les víctimes és una prioritat, donat les mancances i vulneració de drets identificades. En aquesta línia, es proposa un segon resultat de coordinació de centres d’acollida per a dones (6) mitjançant l'equipament, intercanvi d'experiències i recursos i protocolorització del servei en els centres. Es donarà suport a l'acompanyament mèdic i jurídic de les dones supervivents en situació de risc. A través de les universitats senegaleses es realitzarà una recerca acció per identificar les mancances en l'atenció i ser utilitzat d'eina per la generació de polítiques. A més, es produirà un intercanvi d'experiències amb entitats llatinoamericanes per compartir aprenentatges i estrategies.</p> <p>I finalment, per aconseguir canvis tant en el relat culpabilitzador socialment de les víctimes com en la desidia institucional per a atendre-les, es proposa un tercer resultat encaminat a facilitar el canvi social. Es busca la sensibilització poblacional mitjançant relats de dones en programes temàtics de ràdio i televisió comunitàries sobre la violència masclista i la sensibilització als responsables polítics, administratius i culturals per a l'aplicació i millora de lleis que protegeixen les dones. I finalment, un procés de rendició de comptes que es desenvoluparà tant a Senegal com a Catalunya acompanyat de propostes de sensibilització sobre feminismes africans en el dia 25N o 8M a Catalunya i en el Forum Contra les Violències de Gènere.</p> <p>Totes les accions han estat pensades per adequarse en els temps de pandèmia, mitjançant un enfortiment de les capacitats de virtualització del treball i de les organitzacions de la xarxa i de la capacitat d'impacte en xarxes social i pàgines web.</p> <p>Donat que la proposta pretén l'inici de diversos procesos que involucren un gran nombre d'actors i actrius, es proposa la durada màxima permesa de 18 mesos per consolidar el funcionament i perspectives de sostenibilitat de la proposta.</p> <p> </p></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-autoria--projectes.html.twig * field--node--field-autoria.html.twig * field--node--projectes.html.twig x field--field-autoria.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--field-autoria.html.twig' --> <div class="field field--name-field-autoria field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label"><b>Autoria:</b></div> <div> <span><a href="/taxonomy/term/50" hreflang="ca">Associació Catalana per al desenvolupament i la cooperació, Lleida.cat</a></span> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--field-autoria.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-tipus-de-projecte--projectes.html.twig * field--node--field-tipus-de-projecte.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-tipus-de-projecte.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-tipus-de-projecte field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Tipus de projecte</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/4" hreflang="ca">Cooperació</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-dates-realitzacio--projectes.html.twig * field--node--field-dates-realitzacio.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-dates-realitzacio.html.twig * field--daterange.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-dates-realitzacio field--type-daterange field--label-above"> <div class="field--label">Dates realització</div> <div class="field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'time' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/system/templates/time.html.twig' --> <time datetime="2021-03-15T12:00:00Z">març 2021</time> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/system/templates/time.html.twig' --> / <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'time' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/system/templates/time.html.twig' --> <time datetime="2022-09-14T12:00:00Z">setembre 2022</time> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/system/templates/time.html.twig' --> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-col-laboracions--projectes.html.twig * field--node--field-col-laboracions.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-col-laboracions.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-col-laboracions field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Col·laboracions</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/51" hreflang="ca">Agència Catalana de Cooperació - Generalitat de Catalunya</a></div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/9" hreflang="ca">Associations de Femmes Sénégalaises</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * links--node.html.twig x links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> Mon, 02 May 2022 12:15:23 +0000 institut 60 at https://drupal.institutdelesdesigualtats.com Projecte: Dones lliures de violències masclistes a Kaolack https://drupal.institutdelesdesigualtats.com/projectes/projecte-dones-lliures-de-violencies-masclistes-kaolack <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--projectes.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <span>Projecte: Dones lliures de violències masclistes a Kaolack</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-image--projectes.html.twig * field--node--field-image.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-image.html.twig * field--image.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'responsive_image_formatter' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image-formatter.html.twig' --> <a href="/sites/default/files/2021-07/WhatsApp%20Image%202021-07-21%20at%2015.00.29%20%281%29.jpeg"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'responsive_image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <img srcset="/sites/default/files/styles/max_360_crop/public/2021-07/WhatsApp%20Image%202021-07-21%20at%2015.00.29%20%281%29.jpeg?itok=om1OrkMn 360w, /sites/default/files/styles/max_640_crop/public/2021-07/WhatsApp%20Image%202021-07-21%20at%2015.00.29%20%281%29.jpeg?itok=sCWDdAlD 640w, /sites/default/files/styles/max_1140_crop/public/2021-07/WhatsApp%20Image%202021-07-21%20at%2015.00.29%20%281%29.jpeg?itok=tEyOzzcd 1140w" sizes="(min-width: 1290px) 1290px, 100vw" src="/sites/default/files/styles/max_360_crop/public/2021-07/WhatsApp%20Image%202021-07-21%20at%2015.00.29%20%281%29.jpeg?itok=om1OrkMn" alt="Foto: Marc Castellet" typeof="foaf:Image" class="img-rounded img-responsive" /> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image.html.twig' --> </a> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image-formatter.html.twig' --> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--projectes.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <span> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> <span lang="" about="/user/22" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">institut</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> </span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--projectes.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <span>dj., 22/07/2021 - 10:56</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--projectes.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--body.html.twig * field--text-with-summary.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Les dones de Senegal no poden exerceixen el seu dret a la igualtat i a una vida lliure de violències ja que un 60% pateixen violència en l’àmbit de la parella i les taxes d’ocupació son molt inferior a les dels homes.</p> <p>Tot i la importancia de la prevenció, la situació que pateixen les supervivents fa necessari una acció concreta de suport a les supervivents. Les dones supervivents a la violència masclista en molts casos son repudiades per les famílies, es queden sense vivenda i sense ingressos econòmics. Existeixen experiències d’èxit entre les associacions de dones Senegaleses tant de formació en drets com la realització d’activitats productives que han contribuït a apoderar-les per a la reclamació dels seus drets. Aquestes formacions podrien constituir un primer pas per a que les supervivents puguin sortir de situacions de la situació de violència i exercir els seus drets socioeconòmics i laborals. Tot i que existeixen moltes altres necessitats, com per exemple les formatives i de salut, que pateixen aquestes dones, es priotitza el foment de les capacitats productives com a primer pas al restabliment del benestar i l’autoestima de les dones i els seus infants.</p> <p>El projecte proposa la dotació del centre d’acollida per la capacitació de les dones en l’exercici dels seus drets i la seva alfabetització ja que hauran de superar la situació de discriminació i violència a la que han estat sotmeses. A més, es dotarà la casa per a que puguin capacitar-les en oficis de transformació de productes de fàcil accés en la que es té experiència provada de la seva factibilitat i oportunitat de negoci.</p> <p>A kaolack existeix l’únic centre d’acollida del país per a dones supervivents de la violència masclista. No obstant, no està acondicionat per l’acollida de les dones ni per la seva reinsercio sociolaboral. Aquestes dones moltes vegades van acompanyades d’infats que quan arriben al centre es queden sense escolarització degut a la situación de precarietat. La dotació del centre amb els serveis mínims per garantir una estada en condicions i una recuperació de les dones.</p> <p>Tot i que s'ha iniciat un procés de sensibilització en les institucions envers la problemàtica, la violència contra les dones encara està molt invisibilitzada. Existeixen associacions de dones que treballen en la defensa dels seus drets de les dones, però encara estan molt invisibilitzades i el seu discurs és dèbil.</p> <p>A més, persisteixen tabús i culpabilització envers les víctimes. En aquest context, es fa imprescindible la sensibilització de la població sobre l’existència de les violències masclistes per tal de reduir-ne la seva incidència. I també és important iniciar un treball de creació de discurs consensuat per part de les entitats involucrades amb l’atenció de les supervivents. Tot i que la municipalitat de Kaolack està sensibilitzada per la aquesta problemàtica, és una àrea de treball nova, en la que tenen pressupostos i coneixements tècnics limitats. A nivell nacional, existeixen lleis que protegeixen a les dones però que no s’acompleixen. Per a això, el projecte pretén iniciar la incidència en la mobilització de les autoritats locals i en la capacitació de les tècniques de serveis socials per a la construcció d'un municipi lliure de violència contra les dones deixant capacitat instal·lada en el municipi i no centra els seus esforços inicials a nivell ministerial.</p> <p>El projecte pretén la generació i execució d'estratègies de promoció econòmica, sensibilització i apoderament en drets a través d'activitats noves i amb impacte provat, posant èmfasi en l'enfortiment de la casa d’acollida de dones. Un cop finalitzat el projecte, s'haurà creat capacitat instal·lada en la casa d’acollida i els coneixements per gestionar les activitats de formació professional i les micro-emprenedories. A més podrà oferir alternatives sostenibles per promoure la independència econòmica de les dones, ja que comptarà amb personal format i espais adequats i equipats, a través de la seva escola taller per a la capacitació i pràctiques. El projecte constitueix una primera experiència en el país. Els resultats d'aquest estudi ajudaran a orientar les actuacions per a futurs projectes d’acollida.</p></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-tipus-de-projecte--projectes.html.twig * field--node--field-tipus-de-projecte.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-tipus-de-projecte.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-tipus-de-projecte field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Tipus de projecte</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/4" hreflang="ca">Cooperació</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * links--node.html.twig x links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> Thu, 22 Jul 2021 08:56:16 +0000 institut 55 at https://drupal.institutdelesdesigualtats.com Feminització de la política local a Dakar https://drupal.institutdelesdesigualtats.com/projectes/feminitzacio-de-la-politica-local-dakar <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--projectes.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <span>Feminització de la política local a Dakar</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-image--projectes.html.twig * field--node--field-image.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-image.html.twig * field--image.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'responsive_image_formatter' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image-formatter.html.twig' --> <a href="/sites/default/files/2021-02/foto%20pagina%20web_0.jpg"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'responsive_image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <img srcset="/sites/default/files/styles/max_360_crop/public/2021-02/foto%20pagina%20web_0.jpg?itok=8ieY4YIE 360w, /sites/default/files/styles/max_640_crop/public/2021-02/foto%20pagina%20web_0.jpg?itok=rH2jfHr0 640w, /sites/default/files/styles/max_1140_crop/public/2021-02/foto%20pagina%20web_0.jpg?itok=7iWQQr-A 1140w" sizes="(min-width: 1290px) 1290px, 100vw" src="/sites/default/files/styles/max_360_crop/public/2021-02/foto%20pagina%20web_0.jpg?itok=8ieY4YIE" alt="Acte de llançament del projecte" typeof="foaf:Image" class="img-rounded img-responsive" /> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image.html.twig' --> </a> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image-formatter.html.twig' --> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--projectes.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <span> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> <span lang="" about="/user/22" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">institut</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> </span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--projectes.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <span>dj., 04/02/2021 - 13:13</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--projectes.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--body.html.twig * field--text-with-summary.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>El projecte sorgeix de la xarxa de drets sexuals i reproductius a la ciutat de Dakar constituïda en un projecte executat per l'ID i finançat per la cooperació catalana (2019) en la que s'identifica la necessitat de donar suport a les lideresses locals per treballar per la feminització de les polítiques.</p> <p><br /> Juntament amb l'Associació feminista Siggil Jigéen i l’Association des Juristes Sénégalaises (contraparts) i s'estableix un consorci de col·laboració entre la Mairie de Dakar i les communes de 7 districtes per tal de Feminitzar les polítiques locals a la municipalitat de Dakar. Les activitats estaran encaminades a conèixer les injustícies de gènere, enfortir el discurs jove, la capacitat d'incidència política i d'innovació social dels moviments feministes i de les dones electes de Dakar i generar processos de consens per la identificació de plans de gènere als districtes. Les principals activitats proposades son la construcció d’una xarxa d’acompanyament al Mapa de Focus de Masclismes i resistències feministes, les accions culturals per la celebració del 25N i la constitució d’ideari feminista jove, la formació en innovació social en polítiques feministes i els processos de participació i consens per la generació dels Plans local d’Estratègies de feminització de polítiques.</p> <p>El projecte compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.</p></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-tipus-de-projecte--projectes.html.twig * field--node--field-tipus-de-projecte.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-tipus-de-projecte.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-tipus-de-projecte field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Tipus de projecte</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/4" hreflang="ca">Cooperació</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * links--node.html.twig x links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> Thu, 04 Feb 2021 12:13:54 +0000 institut 51 at https://drupal.institutdelesdesigualtats.com Dones lidereses a Dakar https://drupal.institutdelesdesigualtats.com/projectes/dones-lidereses-dakar <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--projectes.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <span>Dones lidereses a Dakar</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-image--projectes.html.twig * field--node--field-image.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-image.html.twig * field--image.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'responsive_image_formatter' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image-formatter.html.twig' --> <a href="/sites/default/files/2021-02/foto%20pagina%20web.jpg"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'responsive_image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <img srcset="/sites/default/files/styles/max_360_crop/public/2021-02/foto%20pagina%20web.jpg?itok=upZzA8xt 360w, /sites/default/files/styles/max_640_crop/public/2021-02/foto%20pagina%20web.jpg?itok=r0mXdD6l 640w, /sites/default/files/styles/max_1140_crop/public/2021-02/foto%20pagina%20web.jpg?itok=l7iirN-P 1140w" sizes="(min-width: 1290px) 1290px, 100vw" src="/sites/default/files/styles/max_360_crop/public/2021-02/foto%20pagina%20web.jpg?itok=upZzA8xt" alt="Dones lidereses" typeof="foaf:Image" class="img-rounded img-responsive" /> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image.html.twig' --> </a> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image-formatter.html.twig' --> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--projectes.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <span> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> <span lang="" about="/user/22" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">institut</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> </span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--projectes.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <span>dj., 04/02/2021 - 12:59</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--projectes.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--body.html.twig * field--text-with-summary.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Les activitats estaran encaminades a la formació en ideratge, tècniques de comunicació  i gestió de projectes d'un grup de lideresses electes i activistes dels departaments de Sicap Mermoz i Diepel Derkle i l'enxarxament entre elles. A més es generaran dos procesos, un a cada barri, per tal de que les organitzacions comunicaries prioritzin i executin juntament amb les electes dues propostes. D'aquesta manera es preten dotar els districtes d'organs de consens per la proposta i execució de les propostes de feminització de les polítiques  locals. A més, es generarà un procés de búsqueda de propostes d'innovació social a través de l'intercanvi amb grups feministes terrassencs i electes.</p> <p> </p> <p>El projecte compta amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa.</p></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-tipus-de-projecte--projectes.html.twig * field--node--field-tipus-de-projecte.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-tipus-de-projecte.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-tipus-de-projecte field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Tipus de projecte</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/4" hreflang="ca">Cooperació</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * links--node.html.twig x links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> Thu, 04 Feb 2021 11:59:22 +0000 institut 50 at https://drupal.institutdelesdesigualtats.com COOPERACIÓ EN TEMPS DE COVID Adaptem els projectes a la pandèmia https://drupal.institutdelesdesigualtats.com/projectes/cooperacio-en-temps-de-covid-adaptem-els-projectes-la-pandemia <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--projectes.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <span>COOPERACIÓ EN TEMPS DE COVID Adaptem els projectes a la pandèmia</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-image--projectes.html.twig * field--node--field-image.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-image.html.twig * field--image.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'responsive_image_formatter' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image-formatter.html.twig' --> <a href="/sites/default/files/2020-05/WhatsApp%20Image%202020-01-16%20at%2021.15.29.jpeg"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'responsive_image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <img srcset="/sites/default/files/styles/max_360_crop/public/2020-05/WhatsApp%20Image%202020-01-16%20at%2021.15.29.jpeg?itok=x3riQIiz 360w, /sites/default/files/styles/max_640_crop/public/2020-05/WhatsApp%20Image%202020-01-16%20at%2021.15.29.jpeg?itok=NkmsvjZD 640w, /sites/default/files/styles/max_1140_crop/public/2020-05/WhatsApp%20Image%202020-01-16%20at%2021.15.29.jpeg?itok=E4KYzeil 1140w" sizes="(min-width: 1290px) 1290px, 100vw" src="/sites/default/files/styles/max_360_crop/public/2020-05/WhatsApp%20Image%202020-01-16%20at%2021.15.29.jpeg?itok=x3riQIiz" alt="COOPERACIÓ EN TEMPS DE COVID Adaptem els projectes a la pandèmia" typeof="foaf:Image" class="img-rounded img-responsive" /> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image.html.twig' --> </a> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image-formatter.html.twig' --> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--projectes.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <span> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> <span lang="" about="/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">qguitart</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> </span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--projectes.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <span>dc., 27/06/2018 - 11:02</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--projectes.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--body.html.twig * field--text-with-summary.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><strong><span lang="CA" xml:lang="CA" xml:lang="CA"><span>DONES LLIURES DE VIOLÈNCIES MASCLISTES A KAOLACK </span></span></strong>La noves realitats en temps de pandèmia fa més necessaria que mai la tasca de les entitats que treballen en la defensa del drets de les dones a vides lliures de violències. Per això, hem iniciat una fase de suport en confinament a través de l'atenció telefònica pel projecte amb el que colaborem i que desenvolupa l'entitat APROFES a Kaolack (Senegal).</p></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-autoria--projectes.html.twig * field--node--field-autoria.html.twig * field--node--projectes.html.twig x field--field-autoria.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--field-autoria.html.twig' --> <div class="field field--name-field-autoria field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label"><b>Autoria:</b></div> <div> <span><a href="/taxonomy/term/6" hreflang="ca">Institut de les Desigualtats</a></span> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--field-autoria.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-tipus-de-projecte--projectes.html.twig * field--node--field-tipus-de-projecte.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-tipus-de-projecte.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-tipus-de-projecte field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Tipus de projecte</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/4" hreflang="ca">Cooperació</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-dates-realitzacio--projectes.html.twig * field--node--field-dates-realitzacio.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-dates-realitzacio.html.twig * field--daterange.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-dates-realitzacio field--type-daterange field--label-above"> <div class="field--label">Dates realització</div> <div class="field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'time' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/system/templates/time.html.twig' --> <time datetime="2016-01-01T12:00:00Z">gener 2016</time> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/system/templates/time.html.twig' --> / <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'time' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/system/templates/time.html.twig' --> <time datetime="2018-10-31T12:00:00Z">octubre 2018</time> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/system/templates/time.html.twig' --> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-col-laboracions--projectes.html.twig * field--node--field-col-laboracions.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-col-laboracions.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-col-laboracions field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Col·laboracions</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/41" hreflang="ca">Fons Catala de Cooperació</a></div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/42" hreflang="ca">APROFES</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-enllacos--projectes.html.twig * field--node--field-enllacos.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-enllacos.html.twig * field--link.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-enllacos field--type-link field--label-above"> <div class="field--label">Enllaços</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="http://www.test.net">test enllaç a projecte</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-adjunt--projectes.html.twig * field--node--field-adjunt.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-adjunt.html.twig * field--file.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-adjunt field--type-file field--label-above"> <div class="field--label">Adjunt</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'file_link' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/file/file-link.html.twig' --> <span class="file file--mime-text-plain file--text icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="https://drupal.institutdelesdesigualtats.com/sites/default/files/2018-06/test_adjunt.txt" type="text/plain; length=2752" title="Open document in new window" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">test_adjunt.txt</a></span><span class="file-size">2.69 KB</span></span> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/file/file-link.html.twig' --> </div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * links--node.html.twig x links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x field--node--field-contingut-relacionat--projectes.html.twig * field--node--field-contingut-relacionat.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-contingut-relacionat.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--node--field-contingut-relacionat--projectes.html.twig' --> <div class="field field--name-field-contingut-relacionat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Contingut relacionat</div> <div class="field field--name-field-contingut-relacionat field--type-entity-reference field--label-above container"> <div class="field--items row"> <div class="field--item col-md-6"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * node--8--related-box.html.twig * node--8.html.twig * node--projectes--related-box.html.twig * node--projectes.html.twig x node--related-box.html.twig * node.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/node/node--related-box.html.twig' --> <article data-history-node-id="8" role="article" about="/projectes/suport-lemprenedoria-de-les-dones-de-nablus-al-seu-apoderament-i-laccio-una-vida-lliure" class="projectes is-promoted related-box clearfix"> <div class="row"> <div class="col-md-6 col-sm-6"> <div class="pull-left"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-image--projectes.html.twig * field--node--field-image.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-image.html.twig * field--image.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'responsive_image_formatter' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image-formatter.html.twig' --> <a href="/projectes/suport-lemprenedoria-de-les-dones-de-nablus-al-seu-apoderament-i-laccio-una-vida-lliure"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'responsive_image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <img srcset="/sites/default/files/styles/max_325x325/public/2018-06/nens-palestins-a-Gaza-300x202.jpg?itok=3_3a-hTp 325w, /sites/default/files/styles/max_650x650/public/2018-06/nens-palestins-a-Gaza-300x202.jpg?itok=QD8Br0lc 650w, /sites/default/files/styles/max_1300x1300/public/2018-06/nens-palestins-a-Gaza-300x202.jpg?itok=---dkk3K 1300w" sizes="(min-width: 1290px) 325px, (min-width: 851px) 25vw, (min-width: 560px) 50vw, 100vw" src="/sites/default/files/styles/max_325x325/public/2018-06/nens-palestins-a-Gaza-300x202.jpg?itok=3_3a-hTp" alt="joves palestins Gaza" typeof="foaf:Image" class="img-rounded img-responsive" /> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image.html.twig' --> </a> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image-formatter.html.twig' --> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6"> <h4> <a href="/projectes/suport-lemprenedoria-de-les-dones-de-nablus-al-seu-apoderament-i-laccio-una-vida-lliure" rel="bookmark"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--projectes.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <span>Suport a l&#039;emprenedoria de les dones de Nablus per al seu apoderament i l&#039;acció per a una vida lliure de violències</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> </a> </h4> <div class="content clearfix"> </div> </div> </div> </article> <!-- END OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/node/node--related-box.html.twig' --> </div> </div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--node--field-contingut-relacionat--projectes.html.twig' --> Wed, 27 Jun 2018 09:02:59 +0000 qguitart 35 at https://drupal.institutdelesdesigualtats.com Inclusión de la Baja visión en las políticas públicas en Colombia https://drupal.institutdelesdesigualtats.com/projectes/inclusion-de-la-baja-vision-en-las-politicas-publicas-en-colombia <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--projectes.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <span>Inclusión de la Baja visión en las políticas públicas en Colombia</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-image--projectes.html.twig * field--node--field-image.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-image.html.twig * field--image.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'responsive_image_formatter' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image-formatter.html.twig' --> <a href="/sites/default/files/2018-06/lent-per-a-lectura-amb-baixa-visi%C3%B3-300x283.jpg"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'responsive_image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <img srcset="/sites/default/files/styles/max_360_crop/public/2018-06/lent-per-a-lectura-amb-baixa-visi%C3%B3-300x283.jpg?itok=9tIZqJBD 360w, /sites/default/files/styles/max_640_crop/public/2018-06/lent-per-a-lectura-amb-baixa-visi%C3%B3-300x283.jpg?itok=U7zf3vj0 640w, /sites/default/files/styles/max_1140_crop/public/2018-06/lent-per-a-lectura-amb-baixa-visi%C3%B3-300x283.jpg?itok=YTzueKLX 1140w" sizes="(min-width: 1290px) 1290px, 100vw" src="/sites/default/files/styles/max_360_crop/public/2018-06/lent-per-a-lectura-amb-baixa-visi%C3%B3-300x283.jpg?itok=9tIZqJBD" alt="igualtat visió" typeof="foaf:Image" class="img-rounded img-responsive" /> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image.html.twig' --> </a> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image-formatter.html.twig' --> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--projectes.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <span> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> <span lang="" about="/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">qguitart</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> </span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--projectes.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <span>dj., 07/06/2018 - 11:40</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--projectes.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--body.html.twig * field--text-with-summary.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span><span><span><strong><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO">Introducción</span></strong></span></span></span></p> <p><span><span><span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO">La baja visión es un reto de salud pública y para el desarrollo mundial, pues ésta afecta las oportunidades económicas y educativas, reducen la calidad de vida y aumentan el riesgo de muerte de quienes tienen dicha condición.  En Colombia y sin datos más recientes a nivel poblacional se estima que 1.143.992 tienen discapacidad visual</span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO"><span><span>(1)</span></span></span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO"><span><span>.</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO">La baja visión puede causar múltiples cambios en la vida de las personas, generando restricciones para su participación, el ejercicio de sus derechos, la producción de ingresos, la toma de decisiones, el acceso a los espacios tecnológicos, arquitectónicos, entre otros</span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO"><span><span>(2)</span></span></span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO"><span><span>.</span></span></span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO"> En este sentido, los servicios integrales de rehabilitación funcional permiten a las personas obtener un mayor control de su entorno, lo que lleva a una mayor confianza en sí mismo, un menor riesgo de depresión y ansiedad y una mejor calidad de vida</span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO"><span><span>(3)</span></span></span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO">.  En este marco la rehabilitación visual, se puede ver como una forma de inversión en capital humano ya que contribuye al desarrollo económico, social y de la salud; pese a lo anterior en países en desarrollo solo entre el 10% y el 15% recibe rehabilitación </span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO"><span><span>(4)</span></span></span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO">.</span></span></span></span></p> <p><span><span><span><strong><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO">Objetivo:  </span></strong></span></span></span></p> <p><span><span><span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO">Describir el proceso llevado a cabo en Colombia para visibilizar la baja visión como un asunto prioritario a abordar desde la salud pública y el desarrollo humano. </span></span></span></span></p> <p><span><span><span><strong><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO">Punto de partida</span></strong></span></span></span></p> <p><span><span><span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO">Desde el año 2011 la Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga-Colombia, han venido realizando de manera conjunta diversas iniciativas de investigación que han permitido develar la situación de acceso a la rehabilitación en Colombia.  Los principales hallazgos se muestran a continuación</span> <span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO"><span>(5–8)</span></span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO">:</span></span></span></span></p> <p><span><span><span><strong><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO"><span>Barreras</span></span></strong></span></span></span></p> <p><span><span><span><strong><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO"><span>Características</span></span></strong></span></span></span></p> <p><span><span><span><strong><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO"><span>Estructurales</span></span></strong></span></span></span></p> <p><span><span><span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO"><span>No todos los servicios de rehabilitación incluidos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><strong><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO">Barreras geográficas</span></strong></span></span></span></p> <p><span><span><span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO">Centros de atención se encuentran concentrados en seis ciudades del país.</span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO">La atención está ligada a la red privada.</span></span></span></span></p> <p><span><span><span><strong><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO"><span>Recurso Humano</span></span></strong></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span>Fallas en la identificación de criterios clínicos para la remisión de las personas con baja visión.</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO"><span>Limitada oferta de profesionales especialistas </span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO"><span>Limitado tiempo de dedicación a la atención</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span>Debilidades en formación de especialistas en baja visión.</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><strong><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO">Tecnológicas</span></strong></span></span></span></p> <p><span><span><span><span>Dificultades para la adquisición del equipamiento necesario para la atención y rehabilitación de los pacientes </span></span></span></span></p> <p><span><span><span><strong><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO"><span>Individuales</span></span></strong></span></span></span></p> <p><span><span><span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO"><span>Desconocimiento de servicios de rehabilitación, negación de condición visual, el temor a los estereotipos y a su identificación como personas ciegas</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><strong><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO">Barreras dadas por la configuración de sociedad</span></strong></span></span></span></p> <p><span><span><span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO">Imaginarios negativos que se tienen sobre discapacidad, ponen barreras al proceso de inclusión social</span></span></span></span></p> <p> </p> <p><span><span><span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO">De acuerdo con dichos resultados, se inició un proceso de trabajo y de movilización social en el país. Dichos resultados fueron asumidos por el Ministerio de Salud del país y se creó por primera vez un Marco Estratégico para el abordaje de la baja visión en Colombia. </span></span></span></span></p> <p> </p> <p><span><span><span><strong><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO">Metodología de trabajo articulado</span></strong></span></span></span></p> <p> </p> <p><span><span><span><span><img height="16" src="/core/misc/icons/e32700/error.svg" width="16" alt="Imatge eliminada." title="Aquesta imatge s'ha eliminat. Per raons de seguretat, només s'accepten imatges ubicades en aquest domini." class="filter-image-invalid" /></span></span></span></span></p> <p> </p> <p><span><span><span><strong><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO">Logros del trabajo:</span></strong></span></span></span></p> <ol><li><span><span><span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO">Inclusión de la baja visión y la rehabilitación visual en el Sistema de Salud Colombiano</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO">Ampliación de cobertura de ayudas ópticas para las personas con baja visión en el sistema de salud.</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO">Creación de una Red Nacional en Discapacidad Visual que </span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO">Fortalecimiento de la política pública de discapacidad e inclusión social.</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO">Desarrollo de once publicaciones de carácter científico sobre baja visión en Colombia.  </span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO">Diseño de estrategias de Educación y Comunicación que contribuyen en la transformación de los imaginarios que existen frente a la discapacidad visual.</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO">Coordinación de cinco encuentros nacionales y regionales en Baja Visión y Rehabilitación Visual con participación de OPS, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, academia, prestadores de servicios y agremiaciones de optometría y oftalmología.</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO">Fortalecimiento de los programas académicos del país en optometría y oftalmología para la formación en baja visión</span> </span></span></span></li> <li><span><span><span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO">Construcción de Guía de práctica clínica para el diagnóstico, rehabilitación y seguimiento de personas con baja visión que apoya el proceso de atención en salud de las personas con esta condición en el marco del Sistema de Salud Colombiano.  </span></span></span></span></li> </ol><p> </p> <p><span><span><span><strong><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO">Conclusiones</span></strong></span></span></span></p> <p><span><span><span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO">Para poder avanzar en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas con baja visión es fundamental fundar los procesos en un diálogo auténtico entre los actores del estado, los investigadores y los actores sociales que permita el entendimiento de las construcciones de sentido y de los marcos de referencia a partir de los cuales piensan y actúan las personas en su vida cotidiana.  Teniendo en cuenta los logros, avances y lecciones aprendidas, este proceso se consolida como una buena práctica para el trabajo articulado en baja visión.</span></span></span></span></p> <p> </p> <p><span><span><span><strong><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO">Referencias</span></strong></span></span></span></p> <p><span><span><span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO"><span><span>1.         Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Censo General 2005: Discapacidad, personas con limitaciones permanentes. [Internet]. Bogotá: Oficina de publicaciones; 2006. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/censo2005/discapacidad.pdf</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO"><span><span>2.         Brody BL, Gamst AC, Williams RA, Smith AR, Lau PW, Dolnak D, et al. Depression, visual acuity, comorbidity, and disability associated with age-related macular degeneration. Ophthalmology. octubre de 2001;108(10):1893-900; discussion 1900-1901. </span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO"><span><span>3.         Wilkinson ME, Shahid KS. Low vision rehabilitation: An update. Saudi J Ophthalmol. 2018;32(2):134-8. </span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO"><span><span>4.         World Health Organization. Rehabilitación 2030: Un llamado a la acción. Nota conceptual. 2017;2. </span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO"><span><span>5.         Oviedo Cáceres, MP, Hernández, M, Ruíz R, M. Baja visión en Colombia: una situación invisible para el país. Rev Fac Nac Salud Pública. abril de 2015;33(1):22-30. </span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO"><span><span>6.         Hernández Padilla ML, Oviedo-Cáceres MP, Ruiz Rodríguez M. Organization and management network for health care in low vision in Colombia. Investig Andina. julio de 2014;16(29):1100-17. </span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO"><span><span>7.         Oviedo Cáceres, María del Pilar, Hernandez, Martha, Ruiz Rodriguez, Myriam. Capacidad instalada de centros de atención en baja visión en colombia. Rev Ustasalud Optom. </span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO" xml:lang="ES-CO"><span><span>8.         Oviedo-Cáceres, MariaDelPilar. Representaciones sociales de la baja visión. [Ginebra]: The Graduate Institute Geneva; 2015. </span></span></span></span></span></span></p> <p> </p></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-tipus-de-projecte--projectes.html.twig * field--node--field-tipus-de-projecte.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-tipus-de-projecte.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-tipus-de-projecte field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Tipus de projecte</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/4" hreflang="ca">Cooperació</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * links--node.html.twig x links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> Thu, 07 Jun 2018 09:40:37 +0000 qguitart 10 at https://drupal.institutdelesdesigualtats.com Suport a l'emprenedoria de les dones de Nablus per al seu apoderament i l'acció per a una vida lliure de violències https://drupal.institutdelesdesigualtats.com/projectes/suport-lemprenedoria-de-les-dones-de-nablus-al-seu-apoderament-i-laccio-una-vida-lliure <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--projectes.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <span>Suport a l&#039;emprenedoria de les dones de Nablus per al seu apoderament i l&#039;acció per a una vida lliure de violències</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-image--projectes.html.twig * field--node--field-image.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-image.html.twig * field--image.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'responsive_image_formatter' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image-formatter.html.twig' --> <a href="/sites/default/files/2018-06/nens-palestins-a-Gaza-300x202.jpg"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'responsive_image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <img srcset="/sites/default/files/styles/max_360_crop/public/2018-06/nens-palestins-a-Gaza-300x202.jpg?itok=wZjkP8fa 360w, /sites/default/files/styles/max_640_crop/public/2018-06/nens-palestins-a-Gaza-300x202.jpg?itok=ceWtcn87 640w, /sites/default/files/styles/max_1140_crop/public/2018-06/nens-palestins-a-Gaza-300x202.jpg?itok=wBJz8kvn 1140w" sizes="(min-width: 1290px) 1290px, 100vw" src="/sites/default/files/styles/max_360_crop/public/2018-06/nens-palestins-a-Gaza-300x202.jpg?itok=wZjkP8fa" alt="joves palestins Gaza" typeof="foaf:Image" class="img-rounded img-responsive" /> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image.html.twig' --> </a> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image-formatter.html.twig' --> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--projectes.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <span> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> <span lang="" about="/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">qguitart</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> </span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--projectes.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <span>dj., 07/06/2018 - 11:34</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--projectes.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--body.html.twig * field--text-with-summary.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Amb aquest projecte, l'ID en col·laboració amb l'<a href="http://www.heliadones.org/">Associació Hèlia</a>, es continua el treball en una nova zona geogràfica tan castigada pel conflicte com és Palestina.</p> <p>El projecte pretén millorar la qualitat de vida de les dones de Nablus a partir d'ampliar les seves oportunitats d'ocupació i integrant la perspectiva de gènere a la Municipalitat de Nablus. Es farà treballant un doble resultat, el primer és augmentar les capacitats de les dones amb formació universitària i superior de Nablus en habilitats d'emprenedoria i lideratge per reforçar la seva confiança i competència i acompanyar-les, de la mà de la Municipalitat en la seva entrada efectiva al mercat laboral qualificat, augmentant les possibilitats d'inserció real, en col·laboració amb la xarxa local d'ONG's i Organitzacions Comunitàries de Base. El segon resultat vol incrementar les capacitats de la Municipalitat de Nablus per impulsar polítiques públiques amb perspectiva de gènere a través de la realització d'una Auditoria de Gènere a la Municipalitat de Nablus i retornar al consistòri les recomanacions recollides per la seva aplicació. Amb aquest doble objectiu el projecte aborda les necessitats específiques de les dones de Nablus de tenir major autonomia econòmica, al mateix temps que aborda l'interès estratègic d'introduir la mirada de gènere a la Municipalitat de Nablus per institucionalitzar les accions per la justícia de gènere.</p></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-autoria--projectes.html.twig * field--node--field-autoria.html.twig * field--node--projectes.html.twig x field--field-autoria.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--field-autoria.html.twig' --> <div class="field field--name-field-autoria field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label"><b>Autoria:</b></div> <div> <span><a href="/taxonomy/term/6" hreflang="ca">Institut de les Desigualtats</a>, </span> <span><a href="/taxonomy/term/11" hreflang="ca">Associació Hèlia</a></span> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--field-autoria.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-tipus-de-projecte--projectes.html.twig * field--node--field-tipus-de-projecte.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-tipus-de-projecte.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-tipus-de-projecte field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Tipus de projecte</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/4" hreflang="ca">Cooperació</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-col-laboracions--projectes.html.twig * field--node--field-col-laboracions.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-col-laboracions.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-col-laboracions field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Col·laboracions</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/11" hreflang="ca">Associació Hèlia</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * links--node.html.twig x links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> Thu, 07 Jun 2018 09:34:09 +0000 qguitart 8 at https://drupal.institutdelesdesigualtats.com Suport a la promoció dels drets de les dones a través de la seva participació en les polítiques públiques i de la seva implicació com a agents de salut comunitària a Dakar, Senegal https://drupal.institutdelesdesigualtats.com/projectes/suport-la-promocio-dels-drets-de-les-dones-traves-de-la-seva-participacio-en-les <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--projectes.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <span>Suport a la promoció dels drets de les dones a través de la seva participació en les polítiques públiques i de la seva implicació com a agents de salut comunitària a Dakar, Senegal</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-image--projectes.html.twig * field--node--field-image.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-image.html.twig * field--image.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'responsive_image_formatter' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image-formatter.html.twig' --> <a href="/sites/default/files/2018-06/dones-negres-miran-el-mar-300x218.jpg"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'responsive_image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <img srcset="/sites/default/files/styles/max_360_crop/public/2018-06/dones-negres-miran-el-mar-300x218.jpg?itok=NTPBY0tm 360w, /sites/default/files/styles/max_640_crop/public/2018-06/dones-negres-miran-el-mar-300x218.jpg?itok=SOG5_g8T 640w, /sites/default/files/styles/max_1140_crop/public/2018-06/dones-negres-miran-el-mar-300x218.jpg?itok=WrPHEQcv 1140w" sizes="(min-width: 1290px) 1290px, 100vw" src="/sites/default/files/styles/max_360_crop/public/2018-06/dones-negres-miran-el-mar-300x218.jpg?itok=NTPBY0tm" alt="Dones senegal" typeof="foaf:Image" class="img-rounded img-responsive" /> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image.html.twig' --> </a> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image-formatter.html.twig' --> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--projectes.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <span> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> <span lang="" about="/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">qguitart</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> </span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--projectes.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <span>dj., 07/06/2018 - 11:28</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--projectes.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--body.html.twig * field--text-with-summary.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Aquest projecte el desenvolupa l'Institut de les Desigualtats (ID) en consorci amb la <a href="http://www.fundacioferreruela.com/index.php/projectes">Fundació Ferreruela</a> i amb la Fédération des Associations de Femmes Sénégalaises (<a href="http://fafs.tripod.com/">FAFS<span>O</span></a>) com a contrapart local. Encara que s'obté finançament en la convocatòria 2015 de l'<a href="http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/">Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament</a>, el seu inici es dóna l'any 2016.</p> <p>El col·lectiu protagonista d'aquest projecte són les 16 dones que seran seleccionades juntament amb la contraparte local (FAFS) segons criteris d'exclusió social i de vulnerabilitat, per treballar l'enfortiment de les seves capacitats, i convertir-les en líders de Grups d'Interès Econòmic (GIE) i en agents de salut comunitària.</p> <p>Un altre col·lectiu protagonista són els 32 funcionaris i electes locals, encarregats de les polítiques descentralitzades, a els qui s'enfortirà les capacitats en drets de les dones, pressupostos sensibles al gènere i a l'acte 3 de la descentralització. Paral·lelament s'organitzarà un fòrum ciutadà per augmentar la participació de la dona en les polítiques públiques. Tot això es difondrà a través dels diferents canals de comunicació per reivindicar i fer d'altaveu dels drets de les dones.</p></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-autoria--projectes.html.twig * field--node--field-autoria.html.twig * field--node--projectes.html.twig x field--field-autoria.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--field-autoria.html.twig' --> <div class="field field--name-field-autoria field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label"><b>Autoria:</b></div> <div> <span><a href="/taxonomy/term/6" hreflang="ca">Institut de les Desigualtats</a></span> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--field-autoria.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-tipus-de-projecte--projectes.html.twig * field--node--field-tipus-de-projecte.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-tipus-de-projecte.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-tipus-de-projecte field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Tipus de projecte</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/4" hreflang="ca">Cooperació</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-col-laboracions--projectes.html.twig * field--node--field-col-laboracions.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-col-laboracions.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-col-laboracions field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Col·laboracions</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/8" hreflang="ca">Fundació Ferreruela</a></div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/9" hreflang="ca">Associations de Femmes Sénégalaises</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * links--node.html.twig x links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> Thu, 07 Jun 2018 09:28:23 +0000 qguitart 7 at https://drupal.institutdelesdesigualtats.com Suport a la creació de microempreneduries de dones per a l'enfortiment dels serveis de salut ocular a Dakar, Senegal. https://drupal.institutdelesdesigualtats.com/projectes/suport-la-creacio-de-microempreneduries-de-dones-lenfortiment-dels-serveis-de-salut <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--projectes.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <span>Suport a la creació de microempreneduries de dones per a l&#039;enfortiment dels serveis de salut ocular a Dakar, Senegal.</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-image--projectes.html.twig * field--node--field-image.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-image.html.twig * field--image.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'responsive_image_formatter' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image-formatter.html.twig' --> <a href="/sites/default/files/2018-06/ID-PROJECTES-dona-africana-300x225.jpg"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'responsive_image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <img srcset="/sites/default/files/styles/max_360_crop/public/2018-06/ID-PROJECTES-dona-africana-300x225.jpg?itok=otrFVpun 360w, /sites/default/files/styles/max_640_crop/public/2018-06/ID-PROJECTES-dona-africana-300x225.jpg?itok=pNP-m_kN 640w, /sites/default/files/styles/max_1140_crop/public/2018-06/ID-PROJECTES-dona-africana-300x225.jpg?itok=9m5bIyM- 1140w" sizes="(min-width: 1290px) 1290px, 100vw" src="/sites/default/files/styles/max_360_crop/public/2018-06/ID-PROJECTES-dona-africana-300x225.jpg?itok=otrFVpun" alt="dona africana Dakar, Senegal" typeof="foaf:Image" class="img-rounded img-responsive" /> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image.html.twig' --> </a> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image-formatter.html.twig' --> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--projectes.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <span> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> <span lang="" about="/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">qguitart</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> </span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--projectes.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <span>dj., 07/06/2018 - 11:12</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--projectes.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--body.html.twig * field--text-with-summary.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>El projecte es proposa la implantació d'un model econòmicament sostenible, basat en la creació de microempreneduries de dones que treballen com a promotores de la salut visual en coordinació amb l'òptica municipal de l'Hospital Abbas Ndao, que reforçarà la seva capacitat per millorar la cobertura i accessibilitat econòmica dels seus serveis.</p> <ul> <li>Objectius Específics</li> </ul> <p>1. Millorar la cobertura de Salut Visual de les poblacions més vulnerables de la ciutat de Dakar a través de la implementació d'un model d'atenció en Salut Visual, basat en la creació de microempreneduries de dones, reduint els costos del servei i fent-ho sostenible econòmicament.</p> <p>2. Millora de l'accés de la població dels barris populars urbans de Dakar a una atenció oportuna per prevenir problemes de Salut Visual.</p> <ul> <li>Resultats</li> </ul> <p>1.1 S'haurà brindat suport per a l'establiment de microemprendimientos per a l'atenció bàsica en salut visual i un acompanyament que asseguri la seva sostenibilitat econòmica.</p> <p>1.2 El model de serveis d'Atenció en Salut Visual comptarà amb personal qualificat a través de la formació tècnica de les promotores de salut visual.</p> <p>1.3 S'haurà iniciat l'activitat dels microemprendimientos contribuint a ampliar l'accés i cobertura a la Salut Visual, a través de la sensibilització i la descentralització de l'accés a serveis bàsics (prescripció i provisió d'ulleres correctores de presbícia) i detecció de persones amb altres problemes visuals que seran remesos als serveis d'oftalmologia i a l'Òptica Municipal de l'Hospital Universitari Abass Ndao.</p> <p>2.1 S'haurà enfortit i millorat el servei que presta l'òptica municipal i el servei d'oftalmologia a l'hospital universitari Abass Ndao</p> <p>2.2 S'haurà millorat l'equipament de l'òptica per augmentar la seva capacitat d'atenció en salut visual.</p> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-autoria--projectes.html.twig * field--node--field-autoria.html.twig * field--node--projectes.html.twig x field--field-autoria.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--field-autoria.html.twig' --> <div class="field field--name-field-autoria field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label"><b>Autoria:</b></div> <div> <span><a href="/taxonomy/term/6" hreflang="ca">Institut de les Desigualtats</a></span> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--field-autoria.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-tipus-de-projecte--projectes.html.twig * field--node--field-tipus-de-projecte.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-tipus-de-projecte.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-tipus-de-projecte field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Tipus de projecte</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/4" hreflang="ca">Cooperació</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-col-laboracions--projectes.html.twig * field--node--field-col-laboracions.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-col-laboracions.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-col-laboracions field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Col·laboracions</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/7" hreflang="ca">Hospital Universitari Abass Ndao</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * links--node.html.twig x links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> Thu, 07 Jun 2018 09:12:24 +0000 qguitart 6 at https://drupal.institutdelesdesigualtats.com