Joventut Multicultural Musulmana

Islamofòbia amb ulls de dones

La islamofòbia és un fenomen en increment i els discursos islamòfobs i masclistes estan guanyant legitimitat davant l'opinió pública. Les polítiques islamòfobes i injustes provoquen que les dones musulmanes tinguin vulnerats el seu dret a migrar i a una vida lliure de violències, tant en els conflictes dels països d'origen, en les vies de migració, a Barcelona i en el retorn.

TRAJECTÒRIES EDUCATIVES DEL JOVENT MUSULMÀ; RACISME I ISLAMOFÒBIA DEL SISTEMA EDUCATIU CATALÀ

La finalitat principal d’aquest estudi es visibilitzar la construcció de les
trajectòries acadèmiques dels i les joves musulmans en el Sistema Educatiu
Català. Tenint en compte que l’àmbit educatiu esdevé una microsocietat
que reprodueix el conjunt de dispositius i pràctiques estigmatitzadores,
exclusores i racistes que trobem en la societat occidental/majoritària.
En el marc del projecte, les investigadores han dut a terme aquest estudi
perseguint l’objectiu de conèixer el discurs i les pràctiques de caràcter