Incidència

Projecte: Islamofòbia amb ulls de dones

La islamofòbia és un fenomen en increment i els discursos islamòfobs i masclistes estan guanyant legitimitat davant l'opinió pública. Les polítiques islamòfobes i injustes provoquen que les dones musulmanes tinguin vulnerats el seu dret a migrar i a una vida lliure de violències, tant en els conflictes dels països d'origen, en les vies de migració, a Barcelona i en el retorn. El projecte té com a objectiu Enxarxar resistències de dones musulmanes des d'entorns i posicions diverses per generar eines d'incidència que mesurin i visibilitzin les vulneracions i generin alternatives de canvi.

Projecte "Islamofòbia amb ulls de dona"

La Islamofòbia és un fenomen en ascens i que contribueix com causa i efecte en molts dels conflictes existents, tant a l’Orient Mitjà com en les seves conseqüències a Europa. L’existència de moviments ciutadans de solidaritat envers les refugiades proporciona una oportunitat per elaborar un discurs, tant a nivell local com europeu, contra la islamofòbia. Les dones musulmanes, pateixen una doble discriminació pel fet de ser dones i pel fet de ser musulmanes. Se les considera submises, poc dialogants i homogènies.

Projecte "Cooperar en temps de crisi"

Fa anys que patim importants retallades de les partides públiques destinades a finançar projectes del Tercer sector, als quals, la nostra entitat no ha estat aliena. Tot i així, en un context com l'actual, el discurs en suport al treball en cooperació i educació per al desenvolupament es fa més necessari que mai precisant, a més, de la major difusió possible. El projecte "Cooperar en temps de crisi" neix amb l'objectiu de promoure el debat i ampliar el seu radi d'acció, no només a a les entitats i actors dels sectors universitaris sinó a la nostra pròpia ciutadania.

Projecte "La recerca que redueix desigualtats".

L’activitat consisteix en crear una plataforma educativa virtual on es pengin materials educatius i tallers educatius destinats als estudiants de les escoles de secundària de Terrassa. La finalitat dels tallers es transmetre als estudiats el valor de la recerca com element de reducció de les desigualtats  i la importància de la seva aplicació en els països es vies de desenvolupament.

Concurs de curts "Cinema per a Veure"

Aquest concurs de curtmetratges que va celebrar la seva primera edició en 2010 té com principal objectiu generar material audiovisual que sensibilitzi sobre les desigualtats en l'accés a l'atenció visual i els objectius de la campanya Visió2020 (V2020) centrats en "eliminar les principals causes de ceguesa i, en particular, la diabetis, a fi de donar a totes les persones en el món -principalment a aquelles que estan innecessàriament cegues- el dret a la visió".

Programa Visió2020: Dia Mundial de la Visió

El Dret a Veure, és una iniciativa global creada per la OMS i la IAPB de la qual formem part. V2020Opens in a new window considera que la discapacitat visual té repercussions de gran envergadura que afecten a tots els aspectes del desenvolupament humà, social i econòmic i que, per tant, converteix al dret a veure en un dret imprescindible de tota la humanitat.

Exposició "Una ilusió òptica és una veritat òptica"

Una il·lusió òptica és un fenomen explicable per les lleis de l'òptica física. Una il·lusió òptica és, també, l'accés universal als serveis de Salut Visual que, ara per ara, intentem transformar en realitat. Aconseguir que ningú deixi de veure, si es pot evitar, podria ser una veritat òptica en un 80% dels casos. L'exposició "Una il·lusió òptica és una veritat òptica" s'articula al voltant de la importància del fet visual i de la seva relació amb el desenvolupament individual i col·lectiu.

Seminari sobre salut visual i entorn escolar

Aquest seminari pretén formar i orientar als educadors sobre aspectes visuals importants en l'edat infantil i, alhora, orientar a pares i mares sobre els mateixos. Aquesta activitat s'emmarca en un ampli projecte projecte de sensibilització dirigit a escoles de Catalunya.

Tallers de salut visual per a escolars

La present proposta va dirigida a la sensibilització respecte a les afectacions visuals existents, a la conscienciació respecte als hàbits de salut visual i a la reflexió sobre la situació mundial en aquest camp. Es proposen una sèrie d'activitats que reforcen cadascun d'aquests tres àmbits: Què ens passa quan no veiem? Què he de fer per a mantenir la meva salut visual? i Quina és la situació en altres zones del planeta en relació a aquest tema?