Institut de les Desigualtats

Governança Migratòria i Drets Humans de les dones Senegaleses

El projecte preten promoure les capacitats i oportunitats productives de les dones que tornen de la immigració a través de la sensibilització de la població a través del teatre fòrum per a la seva integració socioprofessional. Posteriorment, se les capacitarà en drets de la dona, reintegració social i desenvolupament d'activitats de generació d'ingressos. A més, s'involucrarà als liders comunals en la defensa dels drets de les dones retornades, la necessitat de treballar per la seva no discriminació.

Projecte: Islamofòbia amb ulls de dones

La islamofòbia és un fenomen en increment i els discursos islamòfobs i masclistes estan guanyant legitimitat davant l'opinió pública. Les polítiques islamòfobes i injustes provoquen que les dones musulmanes tinguin vulnerats el seu dret a migrar i a una vida lliure de violències, tant en els conflictes dels països d'origen, en les vies de migració, a Barcelona i en el retorn.

TRAJECTÒRIES EDUCATIVES DEL JOVENT MUSULMÀ; RACISME I ISLAMOFÒBIA DEL SISTEMA EDUCATIU CATALÀ

La finalitat principal d’aquest estudi es visibilitzar la construcció de les
trajectòries acadèmiques dels i les joves musulmans en el Sistema Educatiu
Català. Tenint en compte que l’àmbit educatiu esdevé una microsocietat
que reprodueix el conjunt de dispositius i pràctiques estigmatitzadores,
exclusores i racistes que trobem en la societat occidental/majoritària.
En el marc del projecte, les investigadores han dut a terme aquest estudi
perseguint l’objectiu de conèixer el discurs i les pràctiques de caràcter

Informe “Dones lliures de violència i islamofòbia en territoris de pau”

Que a bona part dels països de majoria musulmana queda molt per fer en termes d’igualtat de gènere és una afirmació que no sorprèn a ningú. No es tracta, però, de quelcom que només afecti aquests països i, a més, la relació entre aquesta desigualtat de gènere i l’islam no és ni de bon tros evident. No és menys cert que també els països europeus (i de bona part del món) tenen molt terreny per recórrer en termes d’igualtat de gènere.

Guia Breu de Dones, Resistències i Vulneraciones de Drets Humans a la Frontera Sur

A través de les observacions de les vulneracions de drets i de resistències a la frontera
amb ulls de dones diverses hem volgut explicar una realitat silenciada. Les fronteres són un espai de vulneració de drets, però aquestes vulneracions afecten especialment les dones.

COOPERACIÓ EN TEMPS DE COVID Adaptem els projectes a la pandèmia

DONES LLIURES DE VIOLÈNCIES MASCLISTES A KAOLACK La noves realitats en temps de pandèmia fa més necessaria que mai la tasca de les entitats que treballen en la defensa del drets de les dones a vides lliures de violències. Per això, hem iniciat una fase de suport en confinament a través de l'atenció telefònica pel projecte amb el que colaborem i que desenvolupa l'entitat APROFES a Kaolack (Senegal).

Caracterització clínica de pacients amb discapacitat visual atesos en centres de referència de Medellín, Bucaramanga i Cali

Objectius:

-Descriure les condicions sociodemogràfiques de la població (mitjançant variables codificades en la base de dades de cada institució com a sexe, edat, lloc de procedència, edat d'inici de símptomes, afiliació al sistema de salut, nivell d'estudis).

-Identificar i classificar per segments anatòmics l'etiologia del dèficit visual registrat en les bases de dades d'atenció de pacients amb discapacitat visual.
-Reconèixer en la base de dades que disposi cada institució dades sobre agudesa visual en cada pacient amb discapacitat visual.