Institut de les Desigualtats https://drupal.institutdelesdesigualtats.com/taxonomy/term/6 ca Governança Migratòria i Drets Humans de les dones Senegaleses https://drupal.institutdelesdesigualtats.com/projectes/governanca-migratoria-i-drets-humans-de-les-dones-senegaleses <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--projectes.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <span>Governança Migratòria i Drets Humans de les dones Senegaleses </span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-image--projectes.html.twig * field--node--field-image.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-image.html.twig * field--image.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'responsive_image_formatter' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image-formatter.html.twig' --> <a href="/sites/default/files/2022-05/formacio%20cerdanyola%20dakar%20governan%C3%A7a%20migratoria.jpeg"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'responsive_image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <img srcset="/sites/default/files/styles/max_360_crop/public/2022-05/formacio%20cerdanyola%20dakar%20governan%C3%A7a%20migratoria.jpeg?itok=bjhcvymn 360w, /sites/default/files/styles/max_640_crop/public/2022-05/formacio%20cerdanyola%20dakar%20governan%C3%A7a%20migratoria.jpeg?itok=u792sNDA 640w, /sites/default/files/styles/max_1140_crop/public/2022-05/formacio%20cerdanyola%20dakar%20governan%C3%A7a%20migratoria.jpeg?itok=kwvB1L-3 1140w" sizes="(min-width: 1290px) 1290px, 100vw" src="/sites/default/files/styles/max_360_crop/public/2022-05/formacio%20cerdanyola%20dakar%20governan%C3%A7a%20migratoria.jpeg?itok=bjhcvymn" alt="Constitució del comitè de dones retornades" typeof="foaf:Image" class="img-rounded img-responsive" /> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image.html.twig' --> </a> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image-formatter.html.twig' --> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--projectes.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <span> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> <span lang="" about="/user/22" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">institut</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> </span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--projectes.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <span>dl., 02/05/2022 - 14:50</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--projectes.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--body.html.twig * field--text-with-summary.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>El projecte preten promoure les capacitats i oportunitats productives de les dones que tornen de la immigració a través de la sensibilització de la població a través del teatre fòrum per a la seva integració socioprofessional. Posteriorment, se les capacitarà en drets de la dona, reintegració social i desenvolupament d'activitats de generació d'ingressos. A més, s'involucrarà als liders comunals en la defensa dels drets de les dones retornades, la necessitat de treballar per la seva no discriminació. Es realitzaran unes Jornades d'intercanvi amb dones immigrants i organitzacions de defensa de la dona a Catalunya, que se celebraran a Cerdanyola.</p> <p>Com a  complement  del treball  comunitari amb el grup de dones migrades i retronades al Senegal, un equip de técnics y professionals del sector audiovisual produïrà i editarà un video documental en el que es posaràn de manifest les problemàtiques, riscos  i vulneracions de drets que pateixen aquestes dones.  Aquestes situacions d'injustícia social es documentaràn i visibilitzaràn en les seves diverses etapes; tant en els perilloses travessies migratòries a mar obert,  com en les estades als països del Nord (moltes vegades en camps de migrants sense les mínimes condicions d'higiene i salut) com també molt especialment en les seves deportacions o en els posteriors efectes socials i d'estigmatizació que pateixen al retornar a les seves poblacions d'origen.</p> <p>Es realitzará també un treball fotográfic en el que, a partir de l'experiència de quatre dones vinculades amb els processos migratoris, es documentará la problemàtica de les rutes i travessies entre l'Àfrica Occidental i les costes de les Illes Canàries. Partint del cas concret de Kayar, poble pesquer al nord de Dakar i  port principal de sortida de migrants en direcció a les Illes Canàries, el fotorreportatge  farà palesa la precària situació de les migrants retingudes a les  Illes Canàries. Aquest arxipèlag s'ha convertit en l' entrada principal dels migrants de l'Àfrica Occidental des que el govern de Marroc hagués tancat fronteres, incrementant així els indexs de mortalitat donada la perillositat de la travessia marítima. El treball reconstruirà també, a partir dels quatre testimonis esmentats, les vivències i vulneracions de drets que han patit aquestes dones o els seus familiars.</p> <p> </p></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-autoria--projectes.html.twig * field--node--field-autoria.html.twig * field--node--projectes.html.twig x field--field-autoria.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--field-autoria.html.twig' --> <div class="field field--name-field-autoria field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label"><b>Autoria:</b></div> <div> <span><a href="/taxonomy/term/6" hreflang="ca">Institut de les Desigualtats</a>, </span> <span><a href="/taxonomy/term/52" hreflang="ca">Fòrum Social Senegalès</a></span> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--field-autoria.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-tipus-de-projecte--projectes.html.twig * field--node--field-tipus-de-projecte.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-tipus-de-projecte.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-tipus-de-projecte field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Tipus de projecte</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/4" hreflang="ca">Cooperació</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-dates-realitzacio--projectes.html.twig * field--node--field-dates-realitzacio.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-dates-realitzacio.html.twig * field--daterange.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-dates-realitzacio field--type-daterange field--label-above"> <div class="field--label">Dates realització</div> <div class="field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'time' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/system/templates/time.html.twig' --> <time datetime="2021-10-01T12:00:00Z">octubre 2021</time> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/system/templates/time.html.twig' --> / <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'time' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/system/templates/time.html.twig' --> <time datetime="2022-09-30T12:00:00Z">setembre 2022</time> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/system/templates/time.html.twig' --> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-col-laboracions--projectes.html.twig * field--node--field-col-laboracions.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-col-laboracions.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-col-laboracions field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Col·laboracions</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/41" hreflang="ca">Fons Catala de Cooperació</a></div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/53" hreflang="ca">Ajuntament de Cerdanyola</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * links--node.html.twig x links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> Mon, 02 May 2022 12:50:52 +0000 institut 61 at https://drupal.institutdelesdesigualtats.com Projecte: Dones lliures d'islamofòbia i racismes: deconstruint blanquituts https://drupal.institutdelesdesigualtats.com/projectes/projecte-dones-lliures-dislamofobia-i-racismes-deconstruint-blanquituts <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--projectes.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <span>Projecte: Dones lliures d&#039;islamofòbia i racismes: deconstruint blanquituts</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-image--projectes.html.twig * field--node--field-image.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-image.html.twig * field--image.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'responsive_image_formatter' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image-formatter.html.twig' --> <a href="/sites/default/files/2021-07/IMG_6565.jpg"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'responsive_image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <img srcset="/sites/default/files/styles/max_360_crop/public/2021-07/IMG_6565.jpg?itok=QiGwbNcC 360w, /sites/default/files/styles/max_640_crop/public/2021-07/IMG_6565.jpg?itok=Meslm3qo 640w, /sites/default/files/styles/max_1140_crop/public/2021-07/IMG_6565.jpg?itok=TApah6bK 1140w" sizes="(min-width: 1290px) 1290px, 100vw" src="/sites/default/files/styles/max_360_crop/public/2021-07/IMG_6565.jpg?itok=QiGwbNcC" alt="Foto: Roger Grasas" typeof="foaf:Image" class="img-rounded img-responsive" /> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image.html.twig' --> </a> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image-formatter.html.twig' --> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--projectes.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <span> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> <span lang="" about="/user/22" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">institut</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> </span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--projectes.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <span>dj., 22/07/2021 - 11:28</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--projectes.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--body.html.twig * field--text-with-summary.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>El projecte vol denunciar i generar alternatives a la construcció colonial, racista i islamófoba de la blanquitut a través de la mirada de les dones racialitzades i/o llegides com a musulmanes pel dret a una vida lliure de racismes, islamofòbia i masclismes. La construcció de la blanquitut en contraposició a subjectes racialitzats, o llegit com musulmans, és una estrategia també racista  que busca de l’alterització d’uns suposats trets externs i aliens contraposats a una suposada Europa blanca, racional i cristiana per construir un ordre basat a la desigualtat no només de classe sino també de gènere i raça. En aquesta alterització, també es construeix el subjecte de dona racialitzada i/o llegida com a musulmana, atribuint-li els estereotips de la submissió, incapacitat, desvalorització i extranyesa. Aquesta alterització de la no blanquitut permet als estats membres de l'Europa fortalesa desenvolupar les polítiques de fronteres i internes que condemnen a milers de persones a morir en el procés migratori, a malviure una vegada arriben, a treballs productius i reproductius mal remunerats, moltes vegades en situacions de nova esclavitut, o a patir trajectories de vida d’exclusió toti i que hagin nascut a Europa.</p> <p>I es proposa aconseguir-ho a través dos blocs d'activitats d'acompanyament del cicle del projecte; un primer d'enfortiment de capacitats, treball en xarxa, visibilització de vulneracions i denúncia i un segon de consolidació d'aprenentatges, generació d’un relat, eines d’incidència, enfortiment polític i alternatives de canvi.</p> <p>Les activitats del primer bloc (R1) inicien amb un procés intern de revisió dels significants de l'activisme per les dones, i en especial per les dones racialitzades, llegides com a musulmanes i les precarietats que les atravessen. Els objectius que es proposa el projecte volen un alt grau de resiliència, ja que les vulneracions i discriminacions que denuncien son frequents i molt generalitzades. Per aquesta raó, es proposen un conjunt d'activitats que volen donar eines i conferir capacitats (incidencia en xarxes, capacitat de recerca, etc) a la xarxa.</p> <p>El desconeixement habitual dels grans noms dels feminismes no blancs i la invisibilització de les seves lideresses motiva dues propostes: #ReinasDeÁfricaAFK i l'elaboració d'un Catàleg sobre les principals veus dels feminismes no blancs, amb la participació de les entitats internacionals de la xarxa. Es denunciarà l'existència de fronteres internes i externes que vulneren els drets de les dones musulmanes i/o racialitzades a través de la recollida de testimonis de dones temporeres  de Lleida que constituiran l'argumentari de xerrades sobre ecofeminisme (qui preserva la nostra sobirania alimentària posant el cos) que complementaran l'exposició Resistències de dones En Frontera. Els coneixements generats es compartiran a través de la cinquena edició del Cicle de seminaris Dones lliures d’Islamofòbia i racismes sobre Deconstruint blanquituts, com a altaveu més potent de la xarxa. La permeabilització de discursos entre moviments feministes es treballarà en el marc del Fòrum Contra les Violències de Gènere i els espais internacionals de trobada dels feminismes. Els coneixements generats.</p> <p>Un segon bloc treballarà la generació d'eines d'incidència i alternatives de canvi. I en aquest àmbit es que s'acompanyarà amb un cicle de debats on les lluites, els sabers i les pràctiques de dones musulmanes i/o racialitzades serán la força de transformació del moment present. Es busca construir de manera compartida i a través dels diàlegs establerts, propostes de lluita i alternatives de canvi. Amb la finalitat de realitzar d'obtenir eines per la relectura no blancocèntrica ni masclista de la memòria de les lluites socials a Catalunya es realitzarà un procés de recerca acció visibilitzant el paper de les dones  llegides com a musulmanes, migrants i/o racialitzades i es proposaran dones pels nomenclators de les ciutats. Un àmbit de precarietats i de vulneracions de drets ampliament denunciat per les dones llegides com a musulmanes i/o racialitzades és l'àmbit del treball. I la necessitat d'aplicar-hi mesures és urgent. Un àmbit no habitual de treball son les empreses, agents molt importants en el procés.El projecte ofertarà un catàleg de serveis a les empreses per tal de conduir processos de canvi. L'equip d'incidència política de la xarxa, hi dedicarà els seus esforços a produir canvis urgents i necessaris.</p></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-autoria--projectes.html.twig * field--node--field-autoria.html.twig * field--node--projectes.html.twig x field--field-autoria.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--field-autoria.html.twig' --> <div class="field field--name-field-autoria field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label"><b>Autoria:</b></div> <div> <span><a href="/taxonomy/term/6" hreflang="ca">Institut de les Desigualtats</a>, </span> <span><a href="/taxonomy/term/54" hreflang="ca">ACDC Lleida</a></span> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--field-autoria.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-tipus-de-projecte--projectes.html.twig * field--node--field-tipus-de-projecte.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-tipus-de-projecte.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-tipus-de-projecte field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Tipus de projecte</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/5" hreflang="ca">Incidència</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-dates-realitzacio--projectes.html.twig * field--node--field-dates-realitzacio.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-dates-realitzacio.html.twig * field--daterange.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-dates-realitzacio field--type-daterange field--label-above"> <div class="field--label">Dates realització</div> <div class="field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'time' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/system/templates/time.html.twig' --> <time datetime="2021-05-15T12:00:00Z">maig 2021</time> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/system/templates/time.html.twig' --> / <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'time' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/system/templates/time.html.twig' --> <time datetime="2022-09-14T12:00:00Z">setembre 2022</time> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/system/templates/time.html.twig' --> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-col-laboracions--projectes.html.twig * field--node--field-col-laboracions.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-col-laboracions.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-col-laboracions field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Col·laboracions</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/51" hreflang="ca">Agència Catalana de Cooperació - Generalitat de Catalunya</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * links--node.html.twig x links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> Thu, 22 Jul 2021 09:28:56 +0000 institut 57 at https://drupal.institutdelesdesigualtats.com Projecte: Islamofòbia amb ulls de dones https://drupal.institutdelesdesigualtats.com/projectes/projecte-islamofobia-amb-ulls-de-dones <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--projectes.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <span>Projecte: Islamofòbia amb ulls de dones</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-image--projectes.html.twig * field--node--field-image.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-image.html.twig * field--image.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'responsive_image_formatter' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image-formatter.html.twig' --> <a href="/sites/default/files/2021-07/IMG_6564.jpg"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'responsive_image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <img srcset="/sites/default/files/styles/max_360_crop/public/2021-07/IMG_6564.jpg?itok=6PZZEJ4C 360w, /sites/default/files/styles/max_640_crop/public/2021-07/IMG_6564.jpg?itok=lJmo3y8N 640w, /sites/default/files/styles/max_1140_crop/public/2021-07/IMG_6564.jpg?itok=j-DTgosM 1140w" sizes="(min-width: 1290px) 1290px, 100vw" src="/sites/default/files/styles/max_360_crop/public/2021-07/IMG_6564.jpg?itok=6PZZEJ4C" alt="Amb ulls de dones" typeof="foaf:Image" class="img-rounded img-responsive" /> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image.html.twig' --> </a> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image-formatter.html.twig' --> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--projectes.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <span> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> <span lang="" about="/user/22" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">institut</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> </span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--projectes.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <span>dj., 22/07/2021 - 11:10</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--projectes.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--body.html.twig * field--text-with-summary.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span><span>La islamofòbia és un fenomen en increment i els discursos islamòfobs i masclistes estan guanyant legitimitat davant l'opinió pública. Les polítiques islamòfobes i injustes provoquen que les dones musulmanes tinguin vulnerats el seu dret a migrar i a una vida lliure de violències, tant en els conflictes dels països d'origen, en les vies de migració, a Barcelona i en el retorn. El projecte té com a objectiu Enxarxar resistències de dones musulmanes des d'entorns i posicions diverses per generar eines d'incidència que mesurin i visibilitzin les vulneracions i generin alternatives de canvi.</span></span></p> <p><span><span>La proposta sorgeix d'un procés de 5 anys en el que s'ha creat una xarxa d'actors i actores contra la islamofòbia amb ulls de dones. La proposta conté tres etapes estratègiques amb les quals es  vol consolidar una xarxa internacional, crear una eina i espai de denúncia de casos, incrementar l'agenda conjunta entre els grups de dones i les diferents plataformes de defensa dels drets a migrar, crear coneixement conjunt a partir del cicle de seminaris, dotar als TO d'eines i recomanacions legals per la no discriminació laboral de les dones musulmanes i impulsar l'adopció de mesures en les institucions catalanes.</span></span></p></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-autoria--projectes.html.twig * field--node--field-autoria.html.twig * field--node--projectes.html.twig x field--field-autoria.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--field-autoria.html.twig' --> <div class="field field--name-field-autoria field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label"><b>Autoria:</b></div> <div> <span><a href="/taxonomy/term/6" hreflang="ca">Institut de les Desigualtats</a>, </span> <span><a href="/taxonomy/term/48" hreflang="ca">Joventut Multicultural Musulmana</a></span> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--field-autoria.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-tipus-de-projecte--projectes.html.twig * field--node--field-tipus-de-projecte.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-tipus-de-projecte.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-tipus-de-projecte field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Tipus de projecte</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/5" hreflang="ca">Incidència</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-dates-realitzacio--projectes.html.twig * field--node--field-dates-realitzacio.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-dates-realitzacio.html.twig * field--daterange.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-dates-realitzacio field--type-daterange field--label-above"> <div class="field--label">Dates realització</div> <div class="field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'time' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/system/templates/time.html.twig' --> <time datetime="2020-11-01T12:00:00Z">novembre 2020</time> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/system/templates/time.html.twig' --> / <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'time' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/system/templates/time.html.twig' --> <time datetime="2022-10-31T12:00:00Z">octubre 2022</time> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/system/templates/time.html.twig' --> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-col-laboracions--projectes.html.twig * field--node--field-col-laboracions.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-col-laboracions.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-col-laboracions field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Col·laboracions</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/55" hreflang="ca">Ajuntament de Barcelona</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * links--node.html.twig x links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> Thu, 22 Jul 2021 09:10:20 +0000 institut 56 at https://drupal.institutdelesdesigualtats.com TRAJECTÒRIES EDUCATIVES DEL JOVENT MUSULMÀ; RACISME I ISLAMOFÒBIA DEL SISTEMA EDUCATIU CATALÀ https://drupal.institutdelesdesigualtats.com/publicacio/trajectories-educatives-del-jovent-musulma-racisme-i-islamofobia-del-sistema-educatiu <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--publicacio.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--publicacio.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <span>TRAJECTÒRIES EDUCATIVES DEL JOVENT MUSULMÀ; RACISME I ISLAMOFÒBIA DEL SISTEMA EDUCATIU CATALÀ</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-autoria--publicacio.html.twig * field--node--field-autoria.html.twig * field--node--publicacio.html.twig x field--field-autoria.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--field-autoria.html.twig' --> <div class="field field--name-field-autoria field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label"><b>Autoria:</b></div> <div> <span>Sihame Lech-hab el Ghoury, </span> <span>Cheima El Jebary Amisnaou, </span> <span>Laura Guisasola Valencia, </span> <span>Joventut Multicultural Musulmana, </span> <span>Institut de les Desigualtats</span> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--field-autoria.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--publicacio.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--publicacio.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <span> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> <span lang="" about="/user/22" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">institut</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> </span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--publicacio.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--publicacio.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <span>dj., 28/01/2021 - 19:49</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-data-de-publicacio--publicacio.html.twig * field--node--field-data-de-publicacio.html.twig * field--node--publicacio.html.twig * field--field-data-de-publicacio.html.twig * field--datetime.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-data-de-publicacio field--type-datetime field--label-above"> <div class="field--label">Data de publicació</div> <div class="field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'time' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/system/templates/time.html.twig' --> <time datetime="2021-01-28T12:00:00Z">dj., 28/01/2021 - 12:00</time> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/system/templates/time.html.twig' --> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-tags--publicacio.html.twig * field--node--field-tags.html.twig * field--node--publicacio.html.twig x field--field-tags.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--field-tags.html.twig' --> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above"> <span class="field--label"><b>Etiquetes:</b></span> <span> <span><a href="/taxonomy/term/1" hreflang="ca">islamofòbia</a></span> </span> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--field-tags.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--publicacio.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--publicacio.html.twig * field--body.html.twig * field--text-with-summary.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Descripció</div> <div class="field--item"><p>La finalitat principal d’aquest estudi es visibilitzar la construcció de les<br /> trajectòries acadèmiques dels i les joves musulmans en el Sistema Educatiu<br /> Català. Tenint en compte que l’àmbit educatiu esdevé una microsocietat<br /> que reprodueix el conjunt de dispositius i pràctiques estigmatitzadores,<br /> exclusores i racistes que trobem en la societat occidental/majoritària.<br /> En el marc del projecte, les investigadores han dut a terme aquest estudi<br /> perseguint l’objectiu de conèixer el discurs i les pràctiques de caràcter<br /> islamòfob i racista que viu l’alumnat musulmà que està o ha estat escolaritzat<br /> en el sistema educatiu català. Per fer-ho, hem realitzat dos grups de<br /> discussió telemàtics sobre una mostra de 17 joves. La metodologia per la<br /> qual s’opta és de caire qualitatiu, i la temporalitat de l’estudi és de tipus<br /> transversal ja que ens ubiquem en un moment concret i únic.<br /> L’estudi posa de relleu el conjunt d’elements discriminatoris i racistes<br /> traduïts en pràctiques d’intervenció educativa. Les principals acotacions a<br /> les que s’han arribat posen de relleu que la mirada i la representació social<br /> que tenen els i les alumnes d’origen marroquí i musulmans es caracteritza<br /> per ser estigmatitzadora i carregada de prejudicis.</p></div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-adjunt--publicacio.html.twig * field--node--field-adjunt.html.twig * field--node--publicacio.html.twig * field--field-adjunt.html.twig * field--file.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-adjunt field--type-file field--label-above"> <div class="field--label">Adjunt</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'file_link' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/file/file-link.html.twig' --> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="https://drupal.institutdelesdesigualtats.com/sites/default/files/2021-02/Informe%20Islamofobia%20mon%20educatiu%20DEFINITIU.pdf" type="application/pdf; length=6259979" title="Open file in new window" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">Informe Islamofobia mon educatiu DEFINITIU.pdf</a></span><span class="file-size">5.97 MB</span></span> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/file/file-link.html.twig' --> </div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * links--node.html.twig x links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> Thu, 28 Jan 2021 18:49:45 +0000 institut 49 at https://drupal.institutdelesdesigualtats.com Informe “Dones lliures de violència i islamofòbia en territoris de pau” https://drupal.institutdelesdesigualtats.com/publicacio/informe-dones-lliures-de-violencia-i-islamofobia-en-territoris-de-pau <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--publicacio.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--publicacio.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <span>Informe “Dones lliures de violència i islamofòbia en territoris de pau”</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--publicacio.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--publicacio.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <span> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> <span lang="" about="/user/22" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">institut</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> </span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--publicacio.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--publicacio.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <span>dl., 18/05/2020 - 17:29</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-data-de-publicacio--publicacio.html.twig * field--node--field-data-de-publicacio.html.twig * field--node--publicacio.html.twig * field--field-data-de-publicacio.html.twig * field--datetime.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-data-de-publicacio field--type-datetime field--label-above"> <div class="field--label">Data de publicació</div> <div class="field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'time' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/system/templates/time.html.twig' --> <time datetime="2020-10-01T12:00:00Z">dj., 01/10/2020 - 12:00</time> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/system/templates/time.html.twig' --> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-col-laboracions--publicacio.html.twig * field--node--field-col-laboracions.html.twig * field--node--publicacio.html.twig * field--field-col-laboracions.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-col-laboracions field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Col·laboracions</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/6" hreflang="ca">Institut de les Desigualtats</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--publicacio.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--publicacio.html.twig * field--body.html.twig * field--text-with-summary.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Descripció</div> <div class="field--item"><p>Que a bona part dels països de majoria musulmana queda molt per fer en termes d’igualtat de gènere és una afirmació que no sorprèn a ningú. No es tracta, però, de quelcom que només afecti aquests països i, a més, la relació entre aquesta desigualtat de gènere i l’islam no és ni de bon tros evident. No és menys cert que també els països europeus (i de bona part del món) tenen molt terreny per recórrer en termes d’igualtat de gènere. Malgrat tot això, l’”opressió de la dona musulmana” és una imatge tòpica, que sovint s’instrumentalitza per difondre una visió de l’islam carregada d’estereotips negatius que creen una falsa dicotomia. Aquella que confronta una dona occidental empoderada i lliure i una dona musulmana oprimida i tancada rere murs i vels. Tanmateix, el feminisme occidental sovint desconeix o observa amb paternalisme les lluites de les dones musulmanes per avançar en la igualtat als seus països. Aquesta mirada condescendent, si no hostil, cap a dones considerades còmplices de la seva submissió o, fins i tot, aliades del patriarcat, no deixa de ser una forma més d’islamofòbia, una forma d’odi religiós que és especialment cruel amb les dones. Les dones musulmanes pateixen múltiples discriminacions, pel fet de ser dones i de ser musulmanes però també han estat protagonistes de múltiples formes de resistència.<br /> El projecte Dones lliures de violència i islamofòbia en territoris de pau1 neix amb la voluntat d’aportar llum en aquesta complex calidoscopi de múltiples oposicions, discriminacions i lluites. Es tracta d’un projecte liderat per l’Institut de les Desigualtats2 i Hèlia3, en què hi ha participat també altres entitats com: l’Associació Stop als Fenòmens Islamòfobs (SAFI)4, Joventut Multicultural Musulmana5, Info TalQual i Espai DiverPsitat.<br /> El projecte preten visualitzar els testimonis, actituds i opinions de dones musulmanes molt diverses per tal de trencar estereotips, reduir les actituds islamofòbes i contribuir a crear empoderament, especialment entre el col·lectiu jove. L’objectiu del projecte és sensibilitzar i incidir per la defensa i respecte dels drets de les dones musulmanes a una vida lliure de violències i d’islamofòbia. Es pretén millorar el coneixement i la identificació de conductes i estereotips d’islamofòbia de gènere per tal de generar un relat i estratègies de canvi. El projecte s’ha desenvolupat principalment a Catalunya però té en compte també la situació de les dones a diversos països de majoria musulmana on treballen les entitats que l’han concebut. No s’ha d’oblidar tampoc el vincle entre la islamofòbia i diversos conflictes internacionals als quals contribueix com a causa i efecte, tant a l’Orient Mitjà com en les seves conseqüències a Europa. Un altre dels objectius del projecte és sensibilitzar i construir un discurs independent sobre els conflictes actuals en països de majoria musulmana.<br /> Per aconseguir aquests objectius el projecte ha dut a terme diferents activitats com un cicle de seminaris, la participació a la Caravana Obrim Fronteres, diverses xerrades-col·loqui per l’empoderament de les joves, exposicions de testimonis de resistències a la islamofòbia amb ulls de dones i ha donat suport al treball en xarxa amb activistes i periodistes per la reducció de la islamofòbia.<br /> Aquesta publicació pretén, en primer lloc, recollir l’evidència de la islamofòbia al nostre país. Així, el capítol 2 titulat Focus d’islamofòbia a Barcelona recull casos documentats d’agressions i discriminacions islamòfobes a la capital catalana. En segon lloc, el text recull els debats entorn la islamofòbia i el gènere que s’han generat durant el projecte en diversos seminaris, una exposició i en la participació al Fòrum contra les violències masclistes que la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere organitza anualment a Barcelona. Els capítols del 3 al 8, s’han construït a partir dels relats dels seminaris així com els textos que les participants als seminaris varen escriure per al blog del projecte: <a href="https://desmuntantislamofobia.wordpress.com/.6">https://desmuntantislamofobia.wordpress.com/.6</a> El capítol 8, recull els textos i imatges elaborats per a l’exposició titulada Resistències de Dones a la Frontera Sur. Al seu temps, el capítol 9, recull el relat d’un grup de treball sobre racisme institucional al Fòrum contra les violències masclistes.<br /> Per cloure aquesta presentació, volem mostrar el nostre profund agraïment a totes les ponents i participants en les activitats del projecte per haver compartit els seus coneixements i experiències. Finalment, volem agrair el seu suport també al organisme finançador del projecte, l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament.</p> <p><a href="https://desmuntantislamofobia.files.wordpress.com/2020/05/informe_dones_lliures_violc3a8ncia_islamofc3b2biaenterritorisdepau.pdf">Descarregar l’informe: Informe “Dones lliures de violència i islamofòbia en territoris de pau”</a></p></div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * links--node.html.twig x links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> Mon, 18 May 2020 15:29:22 +0000 institut 46 at https://drupal.institutdelesdesigualtats.com Mapa Focus Islamofòbia a Barcelona https://drupal.institutdelesdesigualtats.com/publicacio/mapa-focus-islamofobia-barcelona <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--publicacio.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--publicacio.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <span>Mapa Focus Islamofòbia a Barcelona</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-autoria--publicacio.html.twig * field--node--field-autoria.html.twig * field--node--publicacio.html.twig x field--field-autoria.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--field-autoria.html.twig' --> <div class="field field--name-field-autoria field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label"><b>Autoria:</b></div> <div> <span>Institut de les Desigualtats</span> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--field-autoria.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--publicacio.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--publicacio.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <span> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> <span lang="" about="/user/22" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">institut</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> </span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--publicacio.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--publicacio.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <span>dl., 18/05/2020 - 17:26</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-data-de-publicacio--publicacio.html.twig * field--node--field-data-de-publicacio.html.twig * field--node--publicacio.html.twig * field--field-data-de-publicacio.html.twig * field--datetime.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-data-de-publicacio field--type-datetime field--label-above"> <div class="field--label">Data de publicació</div> <div class="field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'time' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/system/templates/time.html.twig' --> <time datetime="2019-10-01T12:00:00Z">dt., 01/10/2019 - 12:00</time> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/system/templates/time.html.twig' --> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-adjunt--publicacio.html.twig * field--node--field-adjunt.html.twig * field--node--publicacio.html.twig * field--field-adjunt.html.twig * field--file.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-adjunt field--type-file field--label-above"> <div class="field--label">Adjunt</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'file_link' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/file/file-link.html.twig' --> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="https://drupal.institutdelesdesigualtats.com/sites/default/files/2020-05/Focus%20d%27islamofobia%20a%20Barcelona.pdf" type="application/pdf; length=477540" title="Open file in new window" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">Focus d&#039;islamofobia a Barcelona.pdf</a></span><span class="file-size">466.35 KB</span></span> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/file/file-link.html.twig' --> </div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * links--node.html.twig x links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> Mon, 18 May 2020 15:26:53 +0000 institut 45 at https://drupal.institutdelesdesigualtats.com Guia Breu de Dones, Resistències i Vulneraciones de Drets Humans a la Frontera Sur https://drupal.institutdelesdesigualtats.com/publicacio/guia-breu-de-dones-resistencies-i-vulneraciones-de-drets-humans-la-frontera-sur <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--publicacio.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--publicacio.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <span>Guia Breu de Dones, Resistències i Vulneraciones de Drets Humans a la Frontera Sur</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-autoria--publicacio.html.twig * field--node--field-autoria.html.twig * field--node--publicacio.html.twig x field--field-autoria.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--field-autoria.html.twig' --> <div class="field field--name-field-autoria field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label"><b>Autoria:</b></div> <div> <span>Institut de les Desigualtats</span> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--field-autoria.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--publicacio.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--publicacio.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <span> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> <span lang="" about="/user/22" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">institut</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> </span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--publicacio.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--publicacio.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <span>dl., 18/05/2020 - 17:11</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-data-de-publicacio--publicacio.html.twig * field--node--field-data-de-publicacio.html.twig * field--node--publicacio.html.twig * field--field-data-de-publicacio.html.twig * field--datetime.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-data-de-publicacio field--type-datetime field--label-above"> <div class="field--label">Data de publicació</div> <div class="field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'time' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/system/templates/time.html.twig' --> <time datetime="2019-09-15T12:00:00Z">dg., 15/09/2019 - 12:00</time> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/system/templates/time.html.twig' --> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--publicacio.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--publicacio.html.twig * field--body.html.twig * field--text-with-summary.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Descripció</div> <div class="field--item"><p>A través de les observacions de les vulneracions de drets i de resistències a la frontera<br /> amb ulls de dones diverses hem volgut explicar una realitat silenciada. Les fronteres són un espai de vulneració de drets, però aquestes vulneracions afecten especialment les dones.</p> <p>Les testimonis han estat contactades durant el viatge d’activistes de la Caravana<br /> Obrim Fronteres a la Frontera Sur i constitueixen una mirada resistent vers els<br /> masclismes institucionals socialment acceptats i tolerats gràcies als estereotips<br /> islamòfobs, classistes, racistes i xenòfobs que es fabriquen sobre elles. L’exposició<br /> pretén desmuntar aquests estereotips i mostrar les seves lluites perquè puguin rebre la<br /> sororitat que com a comunitat d’acollida els volem donar.</p> <p>La Caravana Obrim Fronteres és una xarxa d’activisme que treballa per sensibilitzar i<br /> mobilitzar la societat en la defensa dels drets de les persones migrants i en necessitat<br /> de protecció internacionalen. Es tracta d’una iniciativa d’àmbit estatal i amb visió internacional que està formada per diferents col·lectius i persones que s’organitzen de<br /> forma coordinada des d’una perspectiva feminista i antiracista.</p> <p>L’activitat central de la xarxa és l’organització d’una acció de denúncia itinerant en la<br /> qual centenars de persones ens desplacem juntes des de diferents punts de l’Estat i capa una destinació estratègica amb la finalitat de denunciar les vulneracions dels drets<br /> humans que generen les polítiques migratòries i de tancament de fronteres i teixir<br /> xarxes de solidaritat i suport entre persones i col·lectius d’arreu.<br /> A través de les accions de la Carvana es vol visibilitzar, denunciar i combatre les<br /> polítiques migratòries, tot organitzant anualment una caravana activista als punts<br /> calents del les fronteres europees.<br /> La Caravana a la frontera Sud va posar en el focus del debat públic la vulneració de dretsi la situació d’excepcionalitat jurídica de les fronters de Ceuta i Melilla, tot denunciant alhora l’ús de concertines a les tanques, les devolucions en calent, les polítiques de Projecte: Resistències a la islamofòbia amb ulls de dones<br /> control de FRONTEX, la impossibilitat de sol·licitar protecció internacional a les fronteres i a les Oficines d’Asil i Refugi, les traves constants al procediment d’asil o la política d’externalització de fronteres amb convenis signats amb països que vulneren els drets humans, com el Marroc o Turquia.</p> <p>Amb la intenció de fer palesa la presència de les dones com a protagonistes i subjectes<br /> polítics dels processos migratoris, la Caravana ‘Obrim Fronteres’ compta amb una<br /> caravana feminista, sumant els esforços d’aquells col·lectius que afronten el fenomen<br /> migratori des d’una perspectiva de gènere</p></div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-adjunt--publicacio.html.twig * field--node--field-adjunt.html.twig * field--node--publicacio.html.twig * field--field-adjunt.html.twig * field--file.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-adjunt field--type-file field--label-above"> <div class="field--label">Adjunt</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'file_link' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/file/file-link.html.twig' --> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="https://drupal.institutdelesdesigualtats.com/sites/default/files/2020-05/Informe%20Resist%C3%A8ncies%20de%20dones%20a%20la%20Frontera%20Sur.pdf" type="application/pdf; length=240341" title="Open file in new window" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">Informe Resistències de dones a la Frontera Sur.pdf</a></span><span class="file-size">234.71 KB</span></span> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/file/file-link.html.twig' --> </div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * links--node.html.twig x links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> Mon, 18 May 2020 15:11:07 +0000 institut 43 at https://drupal.institutdelesdesigualtats.com COOPERACIÓ EN TEMPS DE COVID Adaptem els projectes a la pandèmia https://drupal.institutdelesdesigualtats.com/projectes/cooperacio-en-temps-de-covid-adaptem-els-projectes-la-pandemia <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--projectes.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <span>COOPERACIÓ EN TEMPS DE COVID Adaptem els projectes a la pandèmia</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-image--projectes.html.twig * field--node--field-image.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-image.html.twig * field--image.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'responsive_image_formatter' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image-formatter.html.twig' --> <a href="/sites/default/files/2020-05/WhatsApp%20Image%202020-01-16%20at%2021.15.29.jpeg"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'responsive_image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <img srcset="/sites/default/files/styles/max_360_crop/public/2020-05/WhatsApp%20Image%202020-01-16%20at%2021.15.29.jpeg?itok=x3riQIiz 360w, /sites/default/files/styles/max_640_crop/public/2020-05/WhatsApp%20Image%202020-01-16%20at%2021.15.29.jpeg?itok=NkmsvjZD 640w, /sites/default/files/styles/max_1140_crop/public/2020-05/WhatsApp%20Image%202020-01-16%20at%2021.15.29.jpeg?itok=E4KYzeil 1140w" sizes="(min-width: 1290px) 1290px, 100vw" src="/sites/default/files/styles/max_360_crop/public/2020-05/WhatsApp%20Image%202020-01-16%20at%2021.15.29.jpeg?itok=x3riQIiz" alt="COOPERACIÓ EN TEMPS DE COVID Adaptem els projectes a la pandèmia" typeof="foaf:Image" class="img-rounded img-responsive" /> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image.html.twig' --> </a> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image-formatter.html.twig' --> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--projectes.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <span> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> <span lang="" about="/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">qguitart</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> </span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--projectes.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <span>dc., 27/06/2018 - 11:02</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--projectes.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--body.html.twig * field--text-with-summary.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><strong><span lang="CA" xml:lang="CA" xml:lang="CA"><span>DONES LLIURES DE VIOLÈNCIES MASCLISTES A KAOLACK </span></span></strong>La noves realitats en temps de pandèmia fa més necessaria que mai la tasca de les entitats que treballen en la defensa del drets de les dones a vides lliures de violències. Per això, hem iniciat una fase de suport en confinament a través de l'atenció telefònica pel projecte amb el que colaborem i que desenvolupa l'entitat APROFES a Kaolack (Senegal).</p></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-autoria--projectes.html.twig * field--node--field-autoria.html.twig * field--node--projectes.html.twig x field--field-autoria.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--field-autoria.html.twig' --> <div class="field field--name-field-autoria field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label"><b>Autoria:</b></div> <div> <span><a href="/taxonomy/term/6" hreflang="ca">Institut de les Desigualtats</a></span> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--field-autoria.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-tipus-de-projecte--projectes.html.twig * field--node--field-tipus-de-projecte.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-tipus-de-projecte.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-tipus-de-projecte field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Tipus de projecte</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/4" hreflang="ca">Cooperació</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-dates-realitzacio--projectes.html.twig * field--node--field-dates-realitzacio.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-dates-realitzacio.html.twig * field--daterange.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-dates-realitzacio field--type-daterange field--label-above"> <div class="field--label">Dates realització</div> <div class="field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'time' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/system/templates/time.html.twig' --> <time datetime="2016-01-01T12:00:00Z">gener 2016</time> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/system/templates/time.html.twig' --> / <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'time' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/system/templates/time.html.twig' --> <time datetime="2018-10-31T12:00:00Z">octubre 2018</time> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/system/templates/time.html.twig' --> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-col-laboracions--projectes.html.twig * field--node--field-col-laboracions.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-col-laboracions.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-col-laboracions field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Col·laboracions</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/41" hreflang="ca">Fons Catala de Cooperació</a></div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/42" hreflang="ca">APROFES</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-enllacos--projectes.html.twig * field--node--field-enllacos.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-enllacos.html.twig * field--link.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-enllacos field--type-link field--label-above"> <div class="field--label">Enllaços</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="http://www.test.net">test enllaç a projecte</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-adjunt--projectes.html.twig * field--node--field-adjunt.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-adjunt.html.twig * field--file.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-adjunt field--type-file field--label-above"> <div class="field--label">Adjunt</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'file_link' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/file/file-link.html.twig' --> <span class="file file--mime-text-plain file--text icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="https://drupal.institutdelesdesigualtats.com/sites/default/files/2018-06/test_adjunt.txt" type="text/plain; length=2752" title="Open document in new window" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">test_adjunt.txt</a></span><span class="file-size">2.69 KB</span></span> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/file/file-link.html.twig' --> </div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * links--node.html.twig x links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x field--node--field-contingut-relacionat--projectes.html.twig * field--node--field-contingut-relacionat.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-contingut-relacionat.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--node--field-contingut-relacionat--projectes.html.twig' --> <div class="field field--name-field-contingut-relacionat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Contingut relacionat</div> <div class="field field--name-field-contingut-relacionat field--type-entity-reference field--label-above container"> <div class="field--items row"> <div class="field--item col-md-6"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * node--8--related-box.html.twig * node--8.html.twig * node--projectes--related-box.html.twig * node--projectes.html.twig x node--related-box.html.twig * node.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/node/node--related-box.html.twig' --> <article data-history-node-id="8" role="article" about="/projectes/suport-lemprenedoria-de-les-dones-de-nablus-al-seu-apoderament-i-laccio-una-vida-lliure" class="projectes is-promoted related-box clearfix"> <div class="row"> <div class="col-md-6 col-sm-6"> <div class="pull-left"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-image--projectes.html.twig * field--node--field-image.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-image.html.twig * field--image.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'responsive_image_formatter' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image-formatter.html.twig' --> <a href="/projectes/suport-lemprenedoria-de-les-dones-de-nablus-al-seu-apoderament-i-laccio-una-vida-lliure"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'responsive_image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <img srcset="/sites/default/files/styles/max_325x325/public/2018-06/nens-palestins-a-Gaza-300x202.jpg?itok=3_3a-hTp 325w, /sites/default/files/styles/max_650x650/public/2018-06/nens-palestins-a-Gaza-300x202.jpg?itok=QD8Br0lc 650w, /sites/default/files/styles/max_1300x1300/public/2018-06/nens-palestins-a-Gaza-300x202.jpg?itok=---dkk3K 1300w" sizes="(min-width: 1290px) 325px, (min-width: 851px) 25vw, (min-width: 560px) 50vw, 100vw" src="/sites/default/files/styles/max_325x325/public/2018-06/nens-palestins-a-Gaza-300x202.jpg?itok=3_3a-hTp" alt="joves palestins Gaza" typeof="foaf:Image" class="img-rounded img-responsive" /> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image.html.twig' --> </a> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image-formatter.html.twig' --> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6"> <h4> <a href="/projectes/suport-lemprenedoria-de-les-dones-de-nablus-al-seu-apoderament-i-laccio-una-vida-lliure" rel="bookmark"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--projectes.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <span>Suport a l&#039;emprenedoria de les dones de Nablus per al seu apoderament i l&#039;acció per a una vida lliure de violències</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> </a> </h4> <div class="content clearfix"> </div> </div> </div> </article> <!-- END OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/node/node--related-box.html.twig' --> </div> </div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--node--field-contingut-relacionat--projectes.html.twig' --> Wed, 27 Jun 2018 09:02:59 +0000 qguitart 35 at https://drupal.institutdelesdesigualtats.com Estudi de les desigualtats socials i la visió a Espanya https://drupal.institutdelesdesigualtats.com/projectes/estudi-de-les-desigualtats-socials-i-la-visio-espanya <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--projectes.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <span>Estudi de les desigualtats socials i la visió a Espanya</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-image--projectes.html.twig * field--node--field-image.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-image.html.twig * field--image.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'responsive_image_formatter' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image-formatter.html.twig' --> <a href="/sites/default/files/2018-06/Xemeneies-La-Pedrera-300x205.jpg"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'responsive_image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <img srcset="/sites/default/files/styles/max_360_crop/public/2018-06/Xemeneies-La-Pedrera-300x205.jpg?itok=oZbVrccP 360w, /sites/default/files/styles/max_640_crop/public/2018-06/Xemeneies-La-Pedrera-300x205.jpg?itok=67oFK3Js 640w, /sites/default/files/styles/max_1140_crop/public/2018-06/Xemeneies-La-Pedrera-300x205.jpg?itok=4f3UIePN 1140w" sizes="(min-width: 1290px) 1290px, 100vw" src="/sites/default/files/styles/max_360_crop/public/2018-06/Xemeneies-La-Pedrera-300x205.jpg?itok=oZbVrccP" alt="Estudi desigualtats visió" typeof="foaf:Image" class="img-rounded img-responsive" /> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image.html.twig' --> </a> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image-formatter.html.twig' --> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--projectes.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <span> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> <span lang="" about="/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">qguitart</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> </span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--projectes.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <span>dt., 12/06/2018 - 10:44</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--projectes.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--body.html.twig * field--text-with-summary.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>En coordinació amb el <a href="http://salutweb.gencat.cat/ca/inici/">Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya</a>, la Agència de Salut Pública de Barcelona (<a href="http://www.aspb.cat/">ASPB</a>) i el Grup de Recerca en Desigualtats de la Salut (<a href="https://www.upf.edu/recerca/grups/gr-greds.html">GREDS-UPF</a>) s'està desenvolupant una investigació sobre les desigualtats -socioeconòmiques, laborals, geogràfiques i de gènere- associades amb la discapacitat visual i la ceguesa. Aquestes investigacions es plantegen com resposta al fet que la salut visual ha estat escassament tractada des del punt de vista de la salut pública, el que ha conduït a una absència important de dades quant a les incidències i prevalences, tant dels defectes refractius com de les patologies oculars.</p></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-autoria--projectes.html.twig * field--node--field-autoria.html.twig * field--node--projectes.html.twig x field--field-autoria.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--field-autoria.html.twig' --> <div class="field field--name-field-autoria field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label"><b>Autoria:</b></div> <div> <span><a href="/taxonomy/term/6" hreflang="ca">Institut de les Desigualtats</a></span> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--field-autoria.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-tipus-de-projecte--projectes.html.twig * field--node--field-tipus-de-projecte.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-tipus-de-projecte.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-tipus-de-projecte field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Tipus de projecte</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/26" hreflang="ca">Recerca</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-col-laboracions--projectes.html.twig * field--node--field-col-laboracions.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-col-laboracions.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-col-laboracions field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Col·laboracions</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/28" hreflang="ca">Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya</a></div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/29" hreflang="ca">ASPB</a></div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/30" hreflang="ca">GREDS-UPF</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * links--node.html.twig x links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> Tue, 12 Jun 2018 08:44:32 +0000 qguitart 18 at https://drupal.institutdelesdesigualtats.com Caracterització clínica de pacients amb discapacitat visual atesos en centres de referència de Medellín, Bucaramanga i Cali https://drupal.institutdelesdesigualtats.com/projectes/caracteritzacio-clinica-de-pacients-amb-discapacitat-visual-atesos-en-centres-de <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--projectes.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <span>Caracterització clínica de pacients amb discapacitat visual atesos en centres de referència de Medellín, Bucaramanga i Cali</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-image--projectes.html.twig * field--node--field-image.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-image.html.twig * field--image.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'responsive_image_formatter' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image-formatter.html.twig' --> <a href="/sites/default/files/2018-06/home-recollint-llavor-cacao-300x199.jpg"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'responsive_image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'image' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <img srcset="/sites/default/files/styles/max_360_crop/public/2018-06/home-recollint-llavor-cacao-300x199.jpg?itok=qo0IxYgr 360w, /sites/default/files/styles/max_640_crop/public/2018-06/home-recollint-llavor-cacao-300x199.jpg?itok=jksAkfES 640w, /sites/default/files/styles/max_1140_crop/public/2018-06/home-recollint-llavor-cacao-300x199.jpg?itok=7Xk2Fqk_ 1140w" sizes="(min-width: 1290px) 1290px, 100vw" src="/sites/default/files/styles/max_360_crop/public/2018-06/home-recollint-llavor-cacao-300x199.jpg?itok=qo0IxYgr" alt="llavor de caco" typeof="foaf:Image" class="img-rounded img-responsive" /> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/image.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image.html.twig' --> </a> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/responsive_image/templates/responsive-image-formatter.html.twig' --> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--projectes.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <span> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> <span lang="" about="/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">qguitart</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/user/templates/username.html.twig' --> </span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--uid.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--projectes.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <span>dj., 07/06/2018 - 13:32</span> <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--projectes.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--body.html.twig * field--text-with-summary.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Objectius:</p> <p>-Descriure les condicions sociodemogràfiques de la població (mitjançant variables codificades en la base de dades de cada institució com a sexe, edat, lloc de procedència, edat d'inici de símptomes, afiliació al sistema de salut, nivell d'estudis).</p> <p>-Identificar i classificar per segments anatòmics l'etiologia del dèficit visual registrat en les bases de dades d'atenció de pacients amb discapacitat visual.<br /> -Reconèixer en la base de dades que disposi cada institució dades sobre agudesa visual en cada pacient amb discapacitat visual.</p></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-autoria--projectes.html.twig * field--node--field-autoria.html.twig * field--node--projectes.html.twig x field--field-autoria.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--field-autoria.html.twig' --> <div class="field field--name-field-autoria field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label"><b>Autoria:</b></div> <div> <span><a href="/taxonomy/term/6" hreflang="ca">Institut de les Desigualtats</a></span> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/custom/insdistrap/templates/field/field--field-autoria.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-tipus-de-projecte--projectes.html.twig * field--node--field-tipus-de-projecte.html.twig * field--node--projectes.html.twig * field--field-tipus-de-projecte.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-tipus-de-projecte field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Tipus de projecte</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/26" hreflang="ca">Recerca</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * links--node.html.twig x links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap/templates/system/links.html.twig' --> Thu, 07 Jun 2018 11:32:54 +0000 qguitart 16 at https://drupal.institutdelesdesigualtats.com