Institut de les Desigualtats

Promoció dels drets de les persones amb discapacitat per al desenvolupament de competències productives en el municipi de Santa Tecla

Aquest projecte subvencionat per l'Ajuntament de Terrassa contempla la IIª fase d'activitats a desenvolupar en el municipi de Santa Tecla (El Salvador) per contribuir a l'apoderament dels drets de les persones amb discapacitat. Consisteix en la realització de consultes ciutadanes per a l'elaboració d'una política municipal per a les persones amb discapacitat, la realització d'un diagnòstic a nivell municipal per establir la situació actual del col·lectiu que pateix algun tipus de discapacitat.

Suport a la promoció dels drets de les dones a través de la seva participació en les polítiques públiques i de la seva implicació com a agents de salut comunitària a Dakar, Senegal

Aquest projecte el desenvolupa l'Institut de les Desigualtats (ID) en consorci amb la Fundació Ferreruela i amb la Fédération des Associations de Femmes Sénégalaises (FAFSO) com a contrapart local. Encara que s'obté finançament en la convocatòria 2015 de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, el seu inici es dóna l'any 2016.