TRAJECTÒRIES EDUCATIVES DEL JOVENT MUSULMÀ; RACISME I ISLAMOFÒBIA DEL SISTEMA EDUCATIU CATALÀ

Autoria:
Sihame Lech-hab el Ghoury, Cheima El Jebary Amisnaou, Laura Guisasola Valencia, Joventut Multicultural Musulmana, Institut de les Desigualtats
Data de publicació
Etiquetes: islamofòbia
Descripció

La finalitat principal d’aquest estudi es visibilitzar la construcció de les
trajectòries acadèmiques dels i les joves musulmans en el Sistema Educatiu
Català. Tenint en compte que l’àmbit educatiu esdevé una microsocietat
que reprodueix el conjunt de dispositius i pràctiques estigmatitzadores,
exclusores i racistes que trobem en la societat occidental/majoritària.
En el marc del projecte, les investigadores han dut a terme aquest estudi
perseguint l’objectiu de conèixer el discurs i les pràctiques de caràcter
islamòfob i racista que viu l’alumnat musulmà que està o ha estat escolaritzat
en el sistema educatiu català. Per fer-ho, hem realitzat dos grups de
discussió telemàtics sobre una mostra de 17 joves. La metodologia per la
qual s’opta és de caire qualitatiu, i la temporalitat de l’estudi és de tipus
transversal ja que ens ubiquem en un moment concret i únic.
L’estudi posa de relleu el conjunt d’elements discriminatoris i racistes
traduïts en pràctiques d’intervenció educativa. Les principals acotacions a
les que s’han arribat posen de relleu que la mirada i la representació social
que tenen els i les alumnes d’origen marroquí i musulmans es caracteritza
per ser estigmatitzadora i carregada de prejudicis.